På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra

Bäckskolan
Medelvärde
97,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,5
Medelvärde
96,1
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,5
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,5
Medelvärde
93,4
Medelvärde
93,3
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,2
Medelvärde
91,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,3
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,1
Medelvärde
82,3
Medelvärde
82,2
Medelvärde
80,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
77,8
Medelvärde
76,5
Medelvärde
62,7