På min skola behandlas pojkar och flickor lika

Brunnbyskolan
Medelvärde
91,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
73,0