Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas

Ulrika skola
Medelvärde
78,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
53,0
Medelvärde
52,0