Det serveras bra mat i skolan

Ljungsbro skola
Medelvärde
77,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
50,0
Medelvärde
48,0