Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro

Malmslättskolan Kärna
Medelvärde
73,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
54,0
Medelvärde
44,0