Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen

Brunnbyskolan
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
67,0