Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra

Nya Rydsskolan
Medelvärde
95,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
68,0