På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma

Sätra skola
Medelvärde
87,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
55,0