Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill

Bankekinds skola
Medelvärde
75,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
59,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
45,0
Medelvärde
26,0