Förskolan/familjedaghemmet arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling

Förskolan Trähästen
Medelvärde
88,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
98,6
Medelvärde
97,9
Medelvärde
97,4
Medelvärde
96,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,6
Medelvärde
94,5
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,3
Medelvärde
89,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87
Medelvärde
87
Medelvärde
87
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,7
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,6
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,3
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,1
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
80,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,2
Medelvärde
79,2
Medelvärde
79,2
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,2
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
76,8
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75,8
Medelvärde
75,8
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,5
Medelvärde
74
Medelvärde
73,9
Medelvärde
73,8
Medelvärde
73,8
Medelvärde
72,3
Medelvärde
72,2
Medelvärde
71,4
Medelvärde
71,4
Medelvärde
70,4
Medelvärde
69,7
Medelvärde
69,6
Medelvärde
69,5
Medelvärde
69,2
Medelvärde
69,2
Medelvärde
63,9