Förskolan/familjedaghemmet präglas av ett genusmedvetet arbetssätt

Förskolan Kullerbyttan
Medelvärde
80,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
96,3
Medelvärde
95,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
93,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
91,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,7
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
80,7
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,3
Medelvärde
79
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,4
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,4
Medelvärde
77,4
Medelvärde
77,3
Medelvärde
77,1
Medelvärde
77
Medelvärde
77
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,8
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
76,4
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75,9
Medelvärde
75,6
Medelvärde
75
Medelvärde
75
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,6
Medelvärde
74,5
Medelvärde
73,4
Medelvärde
73,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
73,3
Medelvärde
72,9
Medelvärde
71,8
Medelvärde
71,8
Medelvärde
71,4
Medelvärde
71,4
Medelvärde
71,2
Medelvärde
71,1
Medelvärde
70,9
Medelvärde
70,9
Medelvärde
70,8
Medelvärde
70,2
Medelvärde
69,6
Medelvärde
69,5
Medelvärde
69,5
Medelvärde
67,9
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,9
Medelvärde
64,7
Medelvärde
64,1
Medelvärde
64,1
Medelvärde
63,4
Medelvärde
63
Medelvärde
62,8
Medelvärde
61,1
Medelvärde
59
Medelvärde
58,3
Medelvärde
55,6
Medelvärde
54,2
Medelvärde
53,9
Medelvärde
50
Medelvärde
44,5