Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet

Förskolan Schiörlins gata 2 Utelek
Medelvärde
89,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
97,4
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,1
Medelvärde
97
Medelvärde
96,7
Medelvärde
96,5
Medelvärde
96,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,9
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,1
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,3
Medelvärde
87,2
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,2
Medelvärde
84,1
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83
Medelvärde
83
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,7
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,3
Medelvärde
78,2
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,2
Medelvärde
77,2
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
76
Medelvärde
76
Medelvärde
75,9
Medelvärde
75,4
Medelvärde
75,3
Medelvärde
74,7
Medelvärde
74,4
Medelvärde
73,9
Medelvärde
73,1
Medelvärde
72,2
Medelvärde
72,2
Medelvärde
71,4
Medelvärde
68,9
Medelvärde
68,2
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,4
Medelvärde
62,5
Medelvärde
61,6
Medelvärde
56,4
Medelvärde
55,6
Medelvärde
42,9