Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Myrsättersgatan 28
Medelvärde
82,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
98,6
Medelvärde
97,4
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,5
Medelvärde
93,8
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,6
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90
Medelvärde
90
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,3
Medelvärde
89,2
Medelvärde
89,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,6
Medelvärde
88,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
87
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,5
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
85
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84
Medelvärde
83,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,4
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81
Medelvärde
81
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,9
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80,1
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
80
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,3
Medelvärde
79
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,5
Medelvärde
78,4
Medelvärde
78,2
Medelvärde
78,1
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,5
Medelvärde
77,4
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76,7
Medelvärde
76
Medelvärde
76
Medelvärde
76
Medelvärde
75,8
Medelvärde
75,5
Medelvärde
75
Medelvärde
75
Medelvärde
75
Medelvärde
75
Medelvärde
74,6
Medelvärde
74,4
Medelvärde
73,4
Medelvärde
71
Medelvärde
70,8
Medelvärde
70,6
Medelvärde
69,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,5
Medelvärde
64,5
Medelvärde
61,9
Medelvärde
61,1