Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan/familjedaghemmet

Förskolan Myrsättersgatan 28
Medelvärde
92,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
99,1
Medelvärde
98,8
Medelvärde
98,4
Medelvärde
97,9
Medelvärde
97,8
Medelvärde
97,8
Medelvärde
97,4
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,1
Medelvärde
97,1
Medelvärde
97
Medelvärde
96,8
Medelvärde
96,4
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,2
Medelvärde
96,1
Medelvärde
96
Medelvärde
95,7
Medelvärde
95,6
Medelvärde
95,4
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,5
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94,1
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,7
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,2
Medelvärde
93,1
Medelvärde
93
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
91
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90,1
Medelvärde
90
Medelvärde
90
Medelvärde
90
Medelvärde
89,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,1
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,8
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82
Medelvärde
81,8
Medelvärde
81,3
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
79,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
75,5
Medelvärde
72,9
Medelvärde
72,7
Medelvärde
71,9
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,7
Medelvärde
62,2