Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn

Förskolan Fröken Flora
Medelvärde
85,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
98,6
Medelvärde
98,3
Medelvärde
98,1
Medelvärde
98,1
Medelvärde
97,8
Medelvärde
97,7
Medelvärde
97,6
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97
Medelvärde
96,5
Medelvärde
96,1
Medelvärde
95,7
Medelvärde
95,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,8
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,3
Medelvärde
94,3
Medelvärde
94,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,7
Medelvärde
93,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,1
Medelvärde
93
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,8
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
89,2
Medelvärde
89,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,7
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86
Medelvärde
86
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
84,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83
Medelvärde
82,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,1
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80,1
Medelvärde
80
Medelvärde
79,7
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,2
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
73,9
Medelvärde
71,3