Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan

Förskolan Fröken Flora
Medelvärde
82,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
100
Medelvärde
98,5
Medelvärde
98
Medelvärde
98
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97
Medelvärde
96,8
Medelvärde
96,5
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,6
Medelvärde
95
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,5
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,1
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
92,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,8
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,3
Medelvärde
90
Medelvärde
89,9
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
88,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,6
Medelvärde
85,5
Medelvärde
85,5
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,3
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85
Medelvärde
84,8
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84
Medelvärde
84
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,6
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,3
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,1
Medelvärde
82,1
Medelvärde
81,9
Medelvärde
81,9
Medelvärde
81,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
80
Medelvärde
79,6
Medelvärde
79,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,2
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,8
Medelvärde
78,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
77,8
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75,9
Medelvärde
75
Medelvärde
71,8
Medelvärde
69,6