Jag känner mig alltid välkommen till förskolan

Förskolan Fröken Flora
Medelvärde
84,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
98,8
Medelvärde
98,6
Medelvärde
98,4
Medelvärde
98,3
Medelvärde
98,3
Medelvärde
98,2
Medelvärde
97,7
Medelvärde
97,7
Medelvärde
97,6
Medelvärde
97,6
Medelvärde
97,6
Medelvärde
97,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,1
Medelvärde
96,8
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,3
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,9
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,7
Medelvärde
94,5
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
94,3
Medelvärde
94,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94,1
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,9
Medelvärde
93,5
Medelvärde
93,1
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
91,6
Medelvärde
91,3
Medelvärde
91,2
Medelvärde
91,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,4
Medelvärde
90,1
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,5
Medelvärde
89,4
Medelvärde
89,1
Medelvärde
89,1
Medelvärde
88,8
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,4
Medelvärde
86,6
Medelvärde
86,6
Medelvärde
86,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,8
Medelvärde
85,5
Medelvärde
85,4
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
84,3
Medelvärde
82,6
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,2
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
79,0
Medelvärde
78,9
Medelvärde
78,4
Medelvärde
77,7
Medelvärde
77,7
Medelvärde
73,8
Medelvärde
58,0