Förskolan Sparvsångsvägen 100

Tillbaka till helhetsomdöme
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet
Medelvärde
71,7
Jämför Jämför Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll
Medelvärde
65,8
Jämför Jämför Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra
Medelvärde
81,7
Jämför Jämför Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
67,5
Jämför Jämför Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
73,5
Jämför Jämför Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn
Medelvärde
78,2
Jämför Jämför Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn
Medelvärde
67,4
Jämför Jämför Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn
Medelvärde
86,1
Jämför Jämför Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan
Medelvärde
75,6
Jämför Jämför Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan
Medelvärde
60,4
Jämför Jämför Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling
Medelvärde
74,5
Jämför Jämför Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik
Medelvärde
70,0
Jämför Jämför I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt
Medelvärde
64,2
Jämför Jämför Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan
Medelvärde
87,6
Jämför Jämför Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan
Medelvärde
89,1
Jämför Jämför Jag känner mig alltid välkommen till förskolan för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan
Medelvärde
88,1
Jämför Jämför Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan för Förskolan Sparvsångsvägen 100 för andra verksamheter