Ekholmsskolan

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
84,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Ekholmsskolan för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
74,0
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Ekholmsskolan för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
60,0
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Ekholmsskolan för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
66,0
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Ekholmsskolan för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
61,0
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
70,0
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
76,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
54,0
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
47,0
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Ekholmsskolan för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
75,0
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
56,0
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
51,0
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
52,0
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
54,0
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
39,0
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
69,0
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
47,0
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Fritidsgård Jämför Jämför Fritidsgård för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Fritidsgården är öppen när jag vill vara där
Medelvärde
71,0
Jämför Jämför Fritidsgården är öppen när jag vill vara där för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Flickor och pojkar har samma möjligheter på fritidsgården
Medelvärde
76,0
Jämför Jämför Flickor och pojkar har samma möjligheter på fritidsgården för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg när jag är på fritidsgården
Medelvärde
87,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg när jag är på fritidsgården för Ekholmsskolan för andra verksamheter
På fritidsgården kan man vara med på olika intressanta aktiviteter
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför På fritidsgården kan man vara med på olika intressanta aktiviteter för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Fritidsledarna lyssnar på mig och tar mig på allvar
Medelvärde
83,0
Jämför Jämför Fritidsledarna lyssnar på mig och tar mig på allvar för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Fritidsledarna agerar om det blir bråk på fritidsgården
Medelvärde
82,0
Jämför Jämför Fritidsledarna agerar om det blir bråk på fritidsgården för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Fritid Jämför Jämför Fritid för Ekholmsskolan för andra verksamheter
Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut
Medelvärde
86,0
Jämför Jämför Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut för Ekholmsskolan för andra verksamheter