Slestadsskolan

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Slestadsskolan för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
82,0
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Slestadsskolan för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Slestadsskolan för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
63,0
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Slestadsskolan för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Slestadsskolan för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Slestadsskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
74,0
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Slestadsskolan för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
87,0
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
86,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
58,0
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Slestadsskolan för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
84,0
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
76,0
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Slestadsskolan för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
68,0
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Slestadsskolan för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Slestadsskolan för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
75,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
62,0
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
64,0
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
55,0
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Slestadsskolan för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Slestadsskolan för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
72,0
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Slestadsskolan för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Slestadsskolan för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
47,0
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Slestadsskolan för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar
Medelvärde
84,0
Jämför Jämför Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar för Slestadsskolan för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
75,0
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Slestadsskolan för andra verksamheter
Fritid Jämför Jämför Fritid för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut
Medelvärde
87,0
Jämför Jämför Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut för Slestadsskolan för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
82,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Slestadsskolan för andra verksamheter
På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter
Medelvärde
88,0
Jämför Jämför På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter för Slestadsskolan för andra verksamheter
Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
84,0
Jämför Jämför Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Slestadsskolan för andra verksamheter
Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Slestadsskolan för andra verksamheter