Malmslättskolan Kärna

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
78,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
64,0
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
70,0
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
82,0
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
69,0
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
87,0
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
75,0
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
85,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
65,0
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
48,0
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
58,0
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
72,0
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
54,0
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
63,0
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
59,0
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
54,0
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
66,0
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
73,0
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
39,0
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
69,0
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar
Medelvärde
86,0
Jämför Jämför Personalen lyssnar på mig och tar mig på allvar för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
76,0
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Fritid Jämför Jämför Fritid för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut
Medelvärde
87,0
Jämför Jämför Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Öppen fritidsverksamhet Jämför Jämför Öppen fritidsverksamhet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
91,0
Jämför Jämför Flickor och pojkar har samma möjligheter i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
89,0
Jämför Jämför Jag känner mig trygg när jag är i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter
Medelvärde
86,0
Jämför Jämför På den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet kan man vara med på olika intressanta aktiviteter för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
90,0
Jämför Jämför Personalen agerar om det blir bråk i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter
Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet
Medelvärde
67,0
Jämför Jämför Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända i den öppna fritidsverksamheten/fritidshemmet för Malmslättskolan Kärna för andra verksamheter