Björkö Friskola

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
88,9
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Björkö Friskola för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
89,1
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Björkö Friskola för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
86,5
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Björkö Friskola för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
90,5
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Björkö Friskola för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
86,7
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
82,6
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Björkö Friskola för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
91,5
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Björkö Friskola för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
81,6
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Björkö Friskola för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
94,4
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
84,1
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Björkö Friskola för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
94,6
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
80,7
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Björkö Friskola för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
75,9
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Björkö Friskola för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
88,1
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
77,8
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Björkö Friskola för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
60,9
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Björkö Friskola för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Björkö Friskola för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
89,1
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
59,6
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
66,7
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
77,2
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
83,7
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Björkö Friskola för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Björkö Friskola för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
91,2
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Björkö Friskola för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
91,7
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Björkö Friskola för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
81,9
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
70,0
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Björkö Friskola för andra verksamheter
Fritidshem Jämför Jämför Fritidshem för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag tycker det är roligt på fritidshemmet
Medelvärde
76,2
Jämför Jämför Jag tycker det är roligt på fritidshemmet för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
85,0
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till med frågor eller problem för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag känner att personalen bryr sig om mig
Medelvärde
89,7
Jämför Jämför Jag känner att personalen bryr sig om mig för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag känner mig trygg på fritidshemmet
Medelvärde
85,7
Jämför Jämför Jag känner mig trygg på fritidshemmet för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag erbjuds olika aktiviteter under dagen
Medelvärde
78,9
Jämför Jämför Jag erbjuds olika aktiviteter under dagen för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen
Medelvärde
92,5
Jämför Jämför Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag får vara ute och leka varje dag
Medelvärde
96,0
Jämför Jämför Jag får vara ute och leka varje dag för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra
Medelvärde
85,5
Jämför Jämför Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra för Björkö Friskola för andra verksamheter
På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
96,7
Jämför Jämför På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika för Björkö Friskola för andra verksamheter
På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma
Medelvärde
71,4
Jämför Jämför På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill
Medelvärde
43,8
Jämför Jämför Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill för Björkö Friskola för andra verksamheter
På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra
Medelvärde
92,5
Jämför Jämför På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra för Björkö Friskola för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Björkö Friskola för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
87,6
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Björkö Friskola för andra verksamheter