Slaka skola

Tillbaka till helhetsomdöme
Värdegrund Jämför Jämför Värdegrund för Slaka skola för andra verksamheter
Jag känner mig trygg i skolan
Medelvärde
74,5
Jämför Jämför Jag känner mig trygg i skolan för Slaka skola för andra verksamheter
De som arbetar i skolan bryr sig om mig
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför De som arbetar i skolan bryr sig om mig för Slaka skola för andra verksamheter
Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
73,5
Jämför Jämför Det finns alltid någon i skolan som jag kan vända mig till med frågor eller problem för Slaka skola för andra verksamheter
På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt
Medelvärde
68,0
Jämför Jämför På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt för Slaka skola för andra verksamheter
På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra
Medelvärde
69,4
Jämför Jämför På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra för Slaka skola för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev
Medelvärde
76,3
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till om någon varit elak mot mig eller en annan elev för Slaka skola för andra verksamheter
På min skola behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
80,6
Jämför Jämför På min skola behandlas pojkar och flickor lika för Slaka skola för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Slaka skola för andra verksamheter
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
Medelvärde
78,7
Jämför Jämför Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena för Slaka skola för andra verksamheter
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen
Medelvärde
90,3
Jämför Jämför Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen för Slaka skola för andra verksamheter
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
Medelvärde
81,5
Jämför Jämför Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet för Slaka skola för andra verksamheter
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
Medelvärde
83,8
Jämför Jämför Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det för Slaka skola för andra verksamheter
Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet
Medelvärde
63,6
Jämför Jämför Jag och mina lärare pratar regelbundet om hur jag klarar skolarbetet för Slaka skola för andra verksamheter
Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer
Medelvärde
61,6
Jämför Jämför Skolarbetet gör mig så nyfiken så att jag får lust att lära mer för Slaka skola för andra verksamheter
I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer
Medelvärde
84,7
Jämför Jämför I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer för Slaka skola för andra verksamheter
Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna
Medelvärde
76,5
Jämför Jämför Jag är oftast koncentrerad på skolarbetet under lektionerna för Slaka skola för andra verksamheter
Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna
Medelvärde
49,5
Jämför Jämför Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna för Slaka skola för andra verksamheter
Elevinflytande Jämför Jämför Elevinflytande för Slaka skola för andra verksamheter
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
Medelvärde
72,2
Jämför Jämför Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter för Slaka skola för andra verksamheter
Jag är med och planerar mitt skolarbete
Medelvärde
66,7
Jämför Jämför Jag är med och planerar mitt skolarbete för Slaka skola för andra verksamheter
Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna
Medelvärde
70,4
Jämför Jämför Jag har möjlighet att påverka arbetssättet på lektionerna för Slaka skola för andra verksamheter
Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas
Medelvärde
42,9
Jämför Jämför Jag får vara med och bestämma hur mina arbetsuppgifter ska redovisas för Slaka skola för andra verksamheter
Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar
Medelvärde
74,1
Jämför Jämför Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar för Slaka skola för andra verksamheter
Lokaler och mat Jämför Jämför Lokaler och mat för Slaka skola för andra verksamheter
Skolans lokaler är trivsamma
Medelvärde
70,3
Jämför Jämför Skolans lokaler är trivsamma för Slaka skola för andra verksamheter
Skolgården är trivsam
Medelvärde
76,6
Jämför Jämför Skolgården är trivsam för Slaka skola för andra verksamheter
Det serveras bra mat i skolan
Medelvärde
40,0
Jämför Jämför Det serveras bra mat i skolan för Slaka skola för andra verksamheter
Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro
Medelvärde
65,7
Jämför Jämför Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro för Slaka skola för andra verksamheter
Fritidshem Jämför Jämför Fritidshem för Slaka skola för andra verksamheter
Jag tycker det är roligt på fritidshemmet
Medelvärde
40,5
Jämför Jämför Jag tycker det är roligt på fritidshemmet för Slaka skola för andra verksamheter
Jag vet vem jag ska vända mig till med frågor eller problem
Medelvärde
66,7
Jämför Jämför Jag vet vem jag ska vända mig till med frågor eller problem för Slaka skola för andra verksamheter
Jag känner att personalen bryr sig om mig
Medelvärde
55,6
Jämför Jämför Jag känner att personalen bryr sig om mig för Slaka skola för andra verksamheter
Jag känner mig trygg på fritidshemmet
Medelvärde
62,5
Jämför Jämför Jag känner mig trygg på fritidshemmet för Slaka skola för andra verksamheter
Jag erbjuds olika aktiviteter under dagen
Medelvärde
57,7
Jämför Jämför Jag erbjuds olika aktiviteter under dagen för Slaka skola för andra verksamheter
Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen
Medelvärde
57,3
Jämför Jämför Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen för Slaka skola för andra verksamheter
Jag får vara ute och leka varje dag
Medelvärde
65,4
Jämför Jämför Jag får vara ute och leka varje dag för Slaka skola för andra verksamheter
Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra
Medelvärde
63,1
Jämför Jämför Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra för Slaka skola för andra verksamheter
På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika
Medelvärde
74,4
Jämför Jämför På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika för Slaka skola för andra verksamheter
På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma
Medelvärde
57,3
Jämför Jämför På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma för Slaka skola för andra verksamheter
Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill
Medelvärde
46,4
Jämför Jämför Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill för Slaka skola för andra verksamheter
På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra
Medelvärde
62,7
Jämför Jämför På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra för Slaka skola för andra verksamheter
Utveckling och lärande Jämför Jämför Utveckling och lärande för Slaka skola för andra verksamheter
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill
Medelvärde
66,7
Jämför Jämför Jag kan få svårare uppgifter om jag vill för Slaka skola för andra verksamheter