Förskolan Höstvindsvägen 46

Tillbaka till helhetsomdöme
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
84,5
Jämför Jämför Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan/ familjedaghemmet
Medelvärde
82,2
Jämför Jämför Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan/ familjedaghemmet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Förskolan/familjedaghemmet arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling
Medelvärde
80
Jämför Jämför Förskolan/familjedaghemmet arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
I förskolan/familjedaghemmet förekommer inslag av naturvetenskap och teknik
Medelvärde
86,7
Jämför Jämför I förskolan/familjedaghemmet förekommer inslag av naturvetenskap och teknik för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Förskolan/familjedaghemmet präglas av ett genusmedvetet arbetssätt
Medelvärde
91,1
Jämför Jämför Förskolan/familjedaghemmet präglas av ett genusmedvetet arbetssätt för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet
Medelvärde
71,4
Jämför Jämför Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll
Medelvärde
93,3
Jämför Jämför Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra
Medelvärde
86,7
Jämför Jämför Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
84,5
Jämför Jämför Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
80
Jämför Jämför Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
82,2
Jämför Jämför Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
95,6
Jämför Jämför Jag känner mig alltid välkommen till förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn
Medelvärde
86,7
Jämför Jämför Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn
Medelvärde
62,2
Jämför Jämför Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn
Medelvärde
82,2
Jämför Jämför Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
91,1
Jämför Jämför Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Höstvindsvägen 46 för andra verksamheter