Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset

Tillbaka till helhetsomdöme
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
88,4
Jämför Jämför Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan/ familjedaghemmet
Medelvärde
86,3
Jämför Jämför Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan/ familjedaghemmet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Förskolan/familjedaghemmet arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling
Medelvärde
80,6
Jämför Jämför Förskolan/familjedaghemmet arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
I förskolan/familjedaghemmet förekommer inslag av naturvetenskap och teknik
Medelvärde
83,3
Jämför Jämför I förskolan/familjedaghemmet förekommer inslag av naturvetenskap och teknik för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Förskolan/familjedaghemmet präglas av ett genusmedvetet arbetssätt
Medelvärde
80,4
Jämför Jämför Förskolan/familjedaghemmet präglas av ett genusmedvetet arbetssätt för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet
Medelvärde
78,6
Jämför Jämför Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll
Medelvärde
71,7
Jämför Jämför Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra
Medelvärde
86,2
Jämför Jämför Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
90,6
Jämför Jämför Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
83,3
Jämför Jämför Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
83,7
Jämför Jämför Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
86,5
Jämför Jämför Jag känner mig alltid välkommen till förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn
Medelvärde
83,7
Jämför Jämför Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn
Medelvärde
70,9
Jämför Jämför Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn
Medelvärde
90,6
Jämför Jämför Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan/familjedaghemmet
Medelvärde
86,5
Jämför Jämför Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan/familjedaghemmet för Förskolan Göstringsgatan 2 Majahuset för andra verksamheter