Samtliga Kommunala förskolor

Tillbaka till helhetsomdöme
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet
Medelvärde
81,0
Jämför Jämför Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll
Medelvärde
81,3
Jämför Jämför Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra
Medelvärde
86,4
Jämför Jämför Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
82,3
Jämför Jämför Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
76,6
Jämför Jämför Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn
Medelvärde
83,1
Jämför Jämför Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn
Medelvärde
73,2
Jämför Jämför Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn
Medelvärde
88,1
Jämför Jämför Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan
Medelvärde
86,2
Jämför Jämför Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan
Medelvärde
79,2
Jämför Jämför Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling
Medelvärde
82,7
Jämför Jämför Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik
Medelvärde
83,5
Jämför Jämför I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt
Medelvärde
78,3
Jämför Jämför Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan
Medelvärde
85,6
Jämför Jämför Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan
Medelvärde
88,2
Jämför Jämför Jag känner mig alltid välkommen till förskolan för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan
Medelvärde
89,0
Jämför Jämför Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan för Samtliga Kommunala förskolor för andra verksamheter