Förskolan Pärlan (ÖVA)

Tillbaka till helhetsomdöme
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet
Medelvärde
92,0
Jämför Jämför Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll
Medelvärde
96,4
Jämför Jämför Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra
Medelvärde
98,8
Jämför Jämför Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
97,6
Jämför Jämför Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande
Medelvärde
79,7
Jämför Jämför Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn
Medelvärde
97,6
Jämför Jämför Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn
Medelvärde
95,2
Jämför Jämför Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn
Medelvärde
98,8
Jämför Jämför Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Lärande och utveckling Jämför Jämför Lärande och utveckling för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan
Medelvärde
97,6
Jämför Jämför Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan
Medelvärde
93,5
Jämför Jämför Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling
Medelvärde
88,8
Jämför Jämför Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik
Medelvärde
93,8
Jämför Jämför I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt
Medelvärde
80,0
Jämför Jämför Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Trygghet och trivsel Jämför Jämför Trygghet och trivsel för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan
Medelvärde
91,6
Jämför Jämför Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Jag känner mig alltid välkommen till förskolan
Medelvärde
98,8
Jämför Jämför Jag känner mig alltid välkommen till förskolan för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter
Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan
Medelvärde
98,8
Jämför Jämför Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan för Förskolan Pärlan (ÖVA) för andra verksamheter