Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,9
Medelvärde
73,6
Medelvärde
82,6
Medelvärde
78,8
Medelvärde
86,5
Medelvärde
72,8
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
87,1
Medelvärde
82,3
Medelvärde
83,9
Medelvärde
90,2
Medelvärde
86,6
Medelvärde
80,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
81,8
Medelvärde
91,1
Medelvärde
79,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,4
Medelvärde
75,5
Medelvärde
71,2
Medelvärde
83,8
Medelvärde
74,1
Medelvärde
72,1
Medelvärde
77,7
Medelvärde
87,1
Medelvärde
89,1
Medelvärde
71,8
Medelvärde
78,1
Medelvärde
83,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
76,6
Medelvärde
74,7
Medelvärde
65,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
80,3
Medelvärde
70,9