Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
94,8
Medelvärde
97,6
Medelvärde
96,4
Medelvärde
88
Medelvärde
86,3
Medelvärde
83,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
89
Medelvärde
75,6
Medelvärde
82,1
Medelvärde
88,9
Medelvärde
81,3
Medelvärde
79,2
Medelvärde
81,4
Medelvärde
69,5
Medelvärde
62,6
Medelvärde
83,8
Medelvärde
85,2
Medelvärde
91,6
Medelvärde
91,2
Medelvärde
77,1
Medelvärde
93,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
68,2
Medelvärde
83,6
Medelvärde
75,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85
Medelvärde
87,3
Medelvärde
85
Medelvärde
76,6
Medelvärde
89,1
Medelvärde
95
Medelvärde
79,8
Medelvärde
80,4
Medelvärde
80,2
Medelvärde
72,5
Medelvärde
83,2
Medelvärde
89,3
Medelvärde
84,3
Medelvärde
89,8
Medelvärde
75,3
Medelvärde
91,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
90,3
Medelvärde
81,7
Medelvärde
89,1
Medelvärde
83,8
Medelvärde
84,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
90,8
Medelvärde
85,9
Medelvärde
85
Medelvärde
82,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
89,9
Medelvärde
82,3
Medelvärde
83,9
Medelvärde
83,7
Medelvärde
93,1
Medelvärde
80,6
Medelvärde
85,3
Medelvärde
84,9
Medelvärde
79
Medelvärde
79,3
Medelvärde
93,4
Medelvärde
87
Medelvärde
87,2
Medelvärde
85,5
Medelvärde
91,2
Medelvärde
83,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
88,5
Medelvärde
76,8
Medelvärde
85,1
Medelvärde
76,7
Medelvärde
95,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
78,1
Medelvärde
83,1
Medelvärde
81,6
Medelvärde
73,9
Medelvärde
89,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
79,1
Medelvärde
79,4
Medelvärde
89,4
Medelvärde
81,9
Medelvärde
78,6
Medelvärde
91,2
Medelvärde
81,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
91,4
Medelvärde
89,7
Medelvärde
84,2
Medelvärde
82,3
Medelvärde
82,4
Medelvärde
75,5
Medelvärde
81,4
Medelvärde
83,9
Medelvärde
85,9
Medelvärde
88,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
81,1
Medelvärde
82,5
Medelvärde
87
Medelvärde
78,1
Medelvärde
83
Medelvärde
75,9
Medelvärde
83,9
Medelvärde
74,8
Medelvärde
84,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
80,5
Medelvärde
92,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
63,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
67,1
Medelvärde
70,8
Medelvärde
92
Medelvärde
89,8
Medelvärde
74,4
Medelvärde
96
Medelvärde
86,8
Medelvärde
82,3