Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
76,1
Medelvärde
96,1
Medelvärde
87,8
Medelvärde
82,9
Medelvärde
82,4
Medelvärde
89,8
Medelvärde
91,9
Medelvärde
79,0
Medelvärde
74,5
Medelvärde
90,3
Medelvärde
76,0
Medelvärde
81,1
Medelvärde
82,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
72,2
Medelvärde
85,6
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,9
Medelvärde
91,0
Medelvärde
75,6
Medelvärde
80,1
Medelvärde
77,4
Medelvärde
75,3
Medelvärde
81,6
Medelvärde
82,2
Medelvärde
86,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
87,6
Medelvärde
83,1
Medelvärde
75,6
Medelvärde
86,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
81,2
Medelvärde
88,4
Medelvärde
81,6
Medelvärde
81,6
Medelvärde
83,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
84,1
Medelvärde
88,5
Medelvärde
81,2
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,6
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,4
Medelvärde
90,8
Medelvärde
90,6
Medelvärde
79,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
89,2
Medelvärde
87,7
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,1
Medelvärde
89,8
Medelvärde
76,8
Medelvärde
81,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
79,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
83,9
Medelvärde
66,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,6
Medelvärde
86,1
Medelvärde
74,8
Medelvärde
87,2
Medelvärde
87,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,5
Medelvärde
94,2
Medelvärde
73,5
Medelvärde
91,3
Medelvärde
89,0
Medelvärde
72,6
Medelvärde
92,7
Medelvärde
83,5
Medelvärde
77,9
Medelvärde
77,6
Medelvärde
87,8
Medelvärde
73,8
Medelvärde
80,1
Medelvärde
93,1
Medelvärde
90,0
Medelvärde
72,5
Medelvärde
82,8
Medelvärde
76,1
Medelvärde
96,6
Medelvärde
89,6
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,5
Medelvärde
77,5
Medelvärde
88,4
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
93,6
Medelvärde
84,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
80,1
Medelvärde
79,0
Medelvärde
81,6
Medelvärde
72,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
83,9
Medelvärde
86,6
Medelvärde
80,5
Medelvärde
93,1
Medelvärde
97,1
Medelvärde
84,5
Medelvärde
79,5
Medelvärde
82,4
Medelvärde
85,9
Medelvärde
83,9
Medelvärde
82,5
Medelvärde
84,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
85,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
91,2
Medelvärde
87,1
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,0
Medelvärde
74,2
Medelvärde
78,6
Medelvärde
74,8
Medelvärde
89,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
71,4
Medelvärde
86,6
Medelvärde
82,8