Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
95,0