Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
89,4
Medelvärde
87,7
Medelvärde
90,7
Medelvärde
85,8
Medelvärde
89,2
Medelvärde
93,7
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,2
Medelvärde
83,5
Medelvärde
75,1
Medelvärde
71,3
Medelvärde
96,4
Medelvärde
96,5
Medelvärde
88,4
Medelvärde
69,2
Medelvärde
91,9
Medelvärde
80,3
Medelvärde
72,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,7
Medelvärde
78,1
Medelvärde
91,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
84,5
Medelvärde
93,4
Medelvärde
67,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
88,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
72,2
Medelvärde
88,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
85,6
Medelvärde
87,4
Medelvärde
95,2
Medelvärde
89,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
78,0
Medelvärde
82,8
Medelvärde
84,3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
89,5
Medelvärde
85,5
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,8
Medelvärde
92,7
Medelvärde
82,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
79,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
94,3
Medelvärde
83,6
Medelvärde
90,2
Medelvärde
81,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
90,8
Medelvärde
88,3
Medelvärde
86,8
Medelvärde
81,6
Medelvärde
90,9
Medelvärde
81,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
83,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,1
Medelvärde
88,7
Medelvärde
76,0
Medelvärde
94,1
Medelvärde
84,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
72,6
Medelvärde
84,7
Medelvärde
92,7
Medelvärde
91,9
Medelvärde
80,8
Medelvärde
93,7
Medelvärde
78,3
Medelvärde
76,2
Medelvärde
95,4
Medelvärde
80,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
89,8
Medelvärde
87,6
Medelvärde
92,3
Medelvärde
86,8
Medelvärde
86,1
Medelvärde
75,1
Medelvärde
82,0
Medelvärde
80,1
Medelvärde
82,5
Medelvärde
81,7
Medelvärde
87,1
Medelvärde
78,7
Medelvärde
82,6
Medelvärde
81,4
Medelvärde
88,4
Medelvärde
86,7
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,9
Medelvärde
79,2
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,6
Medelvärde
93,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
68,2
Medelvärde
48,5
Medelvärde
94,7
Medelvärde
87,6
Medelvärde
66,8
Medelvärde
95,8
Medelvärde
94,8
Medelvärde
92,3