35 av 35 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd, Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjeenheten finns för familjer med barn eller ungdomar mellan 0 och 20 år.

Vi ger stöd till dig som är förälder och behöver stöd för att situationen i familjen ska fungera. Vi ger också stöd till dig som är barn eller ungdom och har problem med till exempel familjerelationer, skolan eller kompisar.

Familjeenheten kan erbjuda olika typer av stödinsatser, till exempel:
 • familjebehandling
 • familjesamtal
 • enskilda samtal 
 • praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar även med behandlingsmetoden IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.

Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun. Det kostar inget att få stöd från Familjeenheten.


 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjelänken består av ett nätverkslag och en samordnarfunktion. Båda riktar sig till familjer med barn. Som familj kan ni kontakta oss direkt för att få stöd. Du som i din yrkesroll (till exempel rektorer, handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen, personal inom hälso- och sjukvården) möter familjer kan kontakta oss när du ser ett behov av en samordnarfunktion eller nätverksmöte i en familj.

Nätverkslag

Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-20 år. Nätverksmötena kan ske på service eller bistånd (som en del av en utredning på Social- och omsorgsförvaltningen). På nätverkslaget utgår vi från en specifik frågeställning och undersöker hur det privata nätverket kan bidra till en lösning. Familjelänken fungerar som en neutral part och förbereder, håller i och sammanfattar mötet.

Samordnarfunktion

Målgruppen är familjer med barn i åldern 6-16 år. Vid behov initieras en SIP (samordnad individuell plan). Familjelänkens uppgift är att tillsammans med familjerna samordna och skapa förståelse för olika insatser utifrån familjens perspektiv. Barnens bästa är i fokus.

De familjer som kan vara aktuella för samordnarfunktionen befinner sig i denna situation:

- Ett eller flera barn har behov av extraordinärt stöd i skolan

- Flera familjemedlemmar har behov av stöd i samordning och kommunikation med till exempel skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och arbetsmarknaden

- Föräldrarna har en låg inkomst och en svag anknytning till arbetsmarknaden

- Ett begränsat socialt nätverk


 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är vår skyldighet som vuxna att ge dem det. Men ibland behöver vi själva råd och stöd och möjlighet att diskutera med andra föräldrar.

Därför erbjuder Linköpings kommun ett antal olika kostnadsfria möjligheter till möten. Här får du möta andra föräldrar – vanliga mammor och pappor till vanliga barn i vanliga och ovanliga familjer. Alla har det gemensamt att man vill prata med andra och utbyta tankar och erfarenheter. 

Några har stött på svårigheter, andra endast i liten omfattning men vill utvecklas i sin föräldraroll. Den gemenskap som erbjuds ger en trygg grund att jobba vidare på. För det är precis vad det är – ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en bra förälder som strävar mot att bli en ännu bättre.


 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Familjerådgivningen finns för dig eller er som har problem i er parrelation.

Här får du eller ni stöd för att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar. Det gäller oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjlligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Vi kommer tillsammans fram till vad samtalen ska leda till och hur länge de ska pågå.

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner till familjerådgivningen.

Någon av er ska vara bosatt i Linköpings, Kinda eller Åtvidabergs kommun.
Familjerådgivningen för inga journaler och du kan vara anonym.

Besöken kostar 200 kronor.


 • Webbplats:  Familjerådgivningen
 • Telefontider: |Tisdagar 8.30 - 9.30|Fredagar 10.30 - 11.30| Telefontider i sommar| v. 28 13/7 8.30- 9.30|v. 29 20/7 8.30-9.30|v. 30 Stängt
 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Rådgivning
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Alla kan komma i svårigheter i livet. Relationsproblem kan gälla relationen mellan dig och den du lever med, dina barn eller andra familjerelationer. Vi erbjuder parsamtal, familjesamtal samt enskilda samtal kring relationsfrågor.

Kostnad: 200 kr/samtal


 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Active Omsorg

Beskrivning

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Inom Active Omsorg arbetar vi med ett starkt fokus på människors resurser och utgår från dessa under arbetets gång.

Målsättningen är att barnen och ungdomarna själva ska känna att de genom att ta till vara på sina resurser och kunskaper förbättrar sin livssituation och motivation.


 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Eleonoragruppen

Beskrivning

Eleonoragruppen erbjuder familjestödjande insatser 0-20 år.


 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Fritidsverksamheten är en helgverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i årskurs 1-9, med någon/några av diagnoserna ADHD, ADD eller Tourette.

Tanken med verksamheten är att du som barn ska få göra roliga saker tillsammans med de andra i gruppen och att du som förälder ska få lite egen tid. Varje termin träffas grupperna fyra lördagar samt har en övernattning. Arbetet bedrivs i gruppform i små grupper.

Personalen på fritidsverksamheten är förskollärare med påbyggnad specialpedagog, lärare, fritidsledare, barnskötare, behandlingsassistent med flera. Alla har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som är tonåring och bor i Linköping har kanske sett oss i Fältverksamheten - på discot, på stan eller i skolan.

Vi vill förebygga att problem uppstår och, om det har uppstått, visa vilken hjälp och vilket stöd du kan få.

Du kan själv påverka vilket stöd du vill ha från oss. Vi kan erbjuda dig till exempel:

 • Att lyssna på dina erfarenheter och tankar
 • Att vid behov ha enskilda samtal
 • Att vid behov ha gruppverksamhet
 • Att tillsammans med dig och andra ungdomar skapa och stödja verksamheter där ni själva är med och skapar

Vi finns till för dig som bor i Linköpings kommun och är tonåring, i första hand för dig som är 13-16 år.


 • Målgrupp:  Familj, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Hagadal finns för dig som känner behov av extra stöd under graviditeten och den första spädbarnstiden.

Vi erbjuder gruppverksamhet och enskilt stöd efter dina behov. Det kan vara enskilda samtal, familjesamtal och arbete med samspel mellan dig och ditt barn.

Om du önskar gör vi hembesök hos dig.

Råd & Stöd driver Hagadal tillsammans med Region Östergötland.


 • Webbplats:  Hagadal
 • Öppettider: Dagtid vardagar;
 • Telefontider: vardagar kl 8.00 - 16.30