35 av 35 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för dig som är ungdom mellan 12 och 16 år och som behöver extra stöd. Anledningen till extra stöd kan vara att du vill träffa andra och få något att göra på din fritid. En annan anledning kan vara att det är trassligt i skolan eller hemma.

Helgkollo är en grupp som träffas på helger och gör aktiviteter eller utflykter tillsammans. Ungdomarna i gruppen och ledarna planerar tillsammans vad man ska göra på helgkollo. Det är som mest 7 ungdomar i gruppen.

Gruppen träffas 7 gånger per termin. Ibland är gruppen tillsammans hela helgen från fredag till söndag och ibland träffas gruppen på lördagar.

Gruppen har en samlingsplats där helgkollot börjar och slutar. Det är dina vårdnadshavare som ansvarar för att lämna och hämta dig på samlingsplatsen.

Din vårdnadshavare behöver ansöka om en plats på helgkollo. Blankett för ansökan finns på verksamhetens webbplats>>


 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Active omsorg

Beskrivning

Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en behandlingsmetod för familjer med barn 10-18 år. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet utförs av ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare.

Målsättningen är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. För ungdomar ligger bl a fokus på att förbättra skolprestationer och ge stöd för en fungerande och bra fritid.

Familjen ges tillgång till nya verktyg för att stärka sina egna resurser.

IHF är även ett alternativ då det finns risk för placering utanför hemmet.


Kontaktfamilj
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Social- och omsorgsförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.


 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos Social- och omsorgsförvaltningen. Läs mer här >>


 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd till dig som är 16-22 år och har psykosociala problem. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Linköpings ungdomsboende. Du kan bo i korridor eller i enskild lägenhet och har tillgång till personal dygnet runt och vi formar stödet utifrån vad du behöver. 

Bor du i en egen lägenhet behöver du vara 18 år för att få boendestöd från Linköpings ungdomsboende.

Vi ger dig behandling och stöd för att du ska klara ett eget boende och få fungerande kontakter med människor omkring dig. Vi erbjuder till exempel:

 • Stödsamtal
 • Social träning
 • Praktiskt/pedagogiskt arbete i boendet
 • Aktiviteter
 • Uppföljning av din sysselsättning
 • Kontakter med myndighetspersoner
 • Stöd i ditt eget nätverk av människor som du har kontakt med

Målsättningen är att du ska ha förutsättningar att leva ett självständigt liv, göra dig medveten om och stärka dina egna förmågor och att du ska ha goda kontakter med människor omkring dig.


 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att personen som utsatts för brott och gärningspersonen, den som begått brottet, träffas och pratar om brottet tillsammans med en medlare. Gärningspersonen ska vara över 12 år och måste ha erkänt hela eller delar av brottet för att en medling ska fungera.

För dig som begått ett brott ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att komma överens om hur du ska ersätta brottsoffret.

För dig som är brottsoffer ger medlingen en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller det som är ditt. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka följder brottet fick för dig.

Samtalet ska göra båda personerna starkare.

Medlaren som är med i samtalet har utbildning i att leda medling och står inte på någons sida i samtalet. Medlaren planerar och håller i förmöten, i medlingen och i efterarbetet.

Medling används för att förebygga att nya brott sker och lösa konflikter. Medling genomförs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445.


 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med riskbruk eller missbruk av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


 • Webbplats:  MiniMaria
 • Telefontider: Tisdag–fredag 9.30–11.00
 • Målgrupp:  Familj, Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa, skicka e-post eller komma till oss.

Hos oss kan du få:

 • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
 • Personliga stödsamtal under en kortare tid
 • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
 • Information om andra stödresurser inom kommunen
 • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.


 • Webbplats:  Råd & Stöd Mottagningen
 • Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
  (juni-aug till kl 16.00) ;
 • Telefontider: |Mån, tis, tors, fred kl 9.00-10.00 | ons 13.00-14.00
 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Stöd i skolan
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Skolsocialt team finns till för dig som olika anledningar har svårt att klara av skolan och som kan behöva extra stöd både i skolan och på hemmaplan.

Vårt team består både av socialsekreterare och pedagoger och vi kan därför ge dig stöd både i skolarbetet, i hemmet och på fritiden. Vi vänder oss till alla elever i årskurs 1-9 både i kommunala och fristående skolor.

Vi kan arbeta på olika sätt för att ge dig och din familj det stöd ni behöver. Vi arbetar tillsammans med dig, föräldrar, personal på skolan och personer som du tycker är viktiga. Skolsocialt team består av medarbetare från Råd & Stöd och Sektionen för resurs- och stödverksamhet


Sociala insatsgruppen i Linköping
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.