38 av 38 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Stöd i skolan
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Resursteamet finns för dig, som är elev i någon av grundskolorna i Linköpings kommun, och behöver extra stöd. Vi ger också stöd till din familj. Du kommer i kontakt med Resursteamet genom skolans rektor, Social- och omsorgsförvaltningen eller genom att ni i familjen ansöker om stöd.

Vi erbjuder dig och din familj stöd för att du ska bli klar med din skolgång.
Stödet kan vi ge i skolan, hemma eller på någon annan plats på din fritid.

Vi planerar allt stöd tillsammans med dig och din familj. Vi hjälper dig att hitta de personer som finns nära dig, som kan ge dig bra stöd. Vi vill hjälpa dig och din familj att hitta egna lösningar på problem i vardagen.


Sociala insatsgruppen i Linköping
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Verksamheten vänder sig till dig som är 13-25 år och som behöver hjälp att lämna en destruktiv livsstil. Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att ta kontakt med gruppen vid oro för ungdom. Verksamheten erbjuder vägledning, både för den som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil men också för den som riskerar att hamna i en.

Sociala insatsgruppen är ett individbaserat och samordnat arbete under ledning av socialtjänsten. Gruppen växte fram ur ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, polis, frivård, arbetsförmedling och skola.


 • Målgrupp:  Barn, Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Du som är 20 år eller yngre och har blivit utsatt för ett brott utanför hemmet kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta. Även föräldrar till barn och ungdomar som blivit utsatta för brott kan få stöd av oss. 

Olika personer reagerar på olika sätt när de blivit utsatta för ett brott. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner eller känslor som är rätt och fel. Exempel på känslor som kan uppstå är rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam.

Ofta dyker frågor upp som: Varför just jag? Jag kan inte sova! Hur ska jag orka gå till skolan? Hur går en rättegång till? Måste jag vittna i rättegången? Hur begär jag skadestånd?

Vi hjälper dig på flera sätt:

 • Vi ger råd om dina rättigheter och skyldigheter som brottsutsatt
 • Vi hjälper dig med kontakt med polis, åklagare, och försäkringsbolag
 • Vi har stödsamtal om du vill ha någon att prata med om det som hänt dig
 • Vi hjälper till att förbereda dig inför en rättegång. Vi kan göra studiebesök på tingsrätten och berätta hur en rättegång går till.
 • Vi informerar dina föräldrarna
 • Vi hjälper dig som vittnesstöd

Du kan ringa direkt till Stödcentrum om du har frågor.


 • Målgrupp:  Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Är du ung förälder eller ska du få barn och upplever att du skulle vilja ha råd, stöd eller träffa andra i liknande situation? Är du mellan 16-22 år? Då kan Unga föräldrar kanske vara något för dig?

Att vara förälder är svårt och man kan behöva stöd och hjälp på olika sätt beroende på vilken situation man befinner sig i. Unga föräldrar tar sikte på just det och erbjuder Dig stöd som är anpassat efter de behov som är viktiga för Dig i just Din situation.

Hos oss erbjuds du både enskilda samtal men också gruppaktiviteter där du ges möjlighet att träffa andra unga föräldrar och utbyta erfarenheter. Självklart är ditt/dina barn alltid välkomna med dig.

Verksamheten är kostnadsfri för dig som bor i Linköpings kommun.


 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomsmottagningen finns för dig, som bor i Östergötland och är mellan 13 och 25 år. Till oss kan du komma och prata med vuxna om frågor som sexualitet, ditt fysiska och psykiska mående och andra känsliga och intima frågor som är viktiga för dig.

När du kontaktar oss kommer vi överens om hur vi ska ha kontakt och vad behandlingen ska innehålla. Behandlingen kan vara kortvarig eller långvarig beroende på dina behov. Vi ger råd, stöd och gör kvalificerade bedömningar.
Om du behöver stöd från andra verksamheter, så hjälper vi dig att komma i kontakt med dem. Vi som arbetar här har tystnadsplikt. 

Råd & Stöd driver Ungdomsmottagningen i samarbete med Region Östergötland.


 • Webbplats:  Ungdomsmottagningen
 • Öppettider:
  Måndagar kl.08.00-18.30
  Tisdagar kl.08.00-18.30
  Onsdagar kl.08.00-16.30
  Torsdagar kl.08.00-16.30
  Fredagar kl.08.00-16.15
  Lunchstängt kl.12.00-13.00;
 • Telefontider: Vardagar kl 07.30-14.30
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Ungdomstjänst är ett sätt att avtjäna straff för dig som är mellan 15 och 20 år och som begått ett brott. Ungdomstjänst består av två delar: arbete utan lön och ett påverkansprogram med samtal.

I Linköpings kommun är det Råd & Stöd som utformar och verkställer påföljden ungdomstjänst.        

Arbeta utan lön

Arbetet ska du göra i en verksamhet som är viktig och positiv för samhället som till exempel i föreningar, kyrkor eller i kommunen. I det praktiska arbetet möter du nya människor som har andra erfarenheter och en annan syn på livet. Du kan fortsätta med din skola, ditt arbete eller sysselsättning som vanligt när du arbetar i ungdomstjänst.

Påverkansprogram

Den andra delen i ungdomstjänst är påverkansprogram som består av flera samtal för att du ska kunna vända ditt sätt att tänka, reagera och göra när det gäller ditt brott och kriminellt beteende. Samtalen vill få dig att tänka över brottet och hur livet kan förändras. Din familj kan delta i samtalen.       

Du kan kontakta personalen på Ungdomstjänst om du vill veta mer.


 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Familjestöd, Rådgivning, Personligt stöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Våld i nära relationer finns för dig som lever i en relation, där din partner använder eller har använt våld mot dig. Vi hjälper också dig som är barn eller ungdom och lever med våld i din familj. Vi finns även för dig som använder eller har använt våld mot din partner.


 • Målgrupp:  Familj, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Familjestöd, Mötesplats, Uppsökande verksamhet
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Vårt Nygård ger socialt stöd till dig som bor i Nygård i Skäggetorp. När det är möjligt ger vi också stöd till familjer i andra delar av Skäggetorp. Vi talar svenska, engelska, tyska, franska, romani, serbokroatiska och arabiska.

Vi kan ge dig stöd på flera sätt:

 • Vi ger stöd till dig och din familj
 • Vi arbetar med grupper
 • Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med andra som ger stöd
 • Vi arbetar tillsammans med till exempel familjecentral, förskola och skola

 • Webbplats:  Vårt Nygård
 • Öppettider: måndag–torsdag klockan 13–16;
 • Telefontider: måndag–fredag klockan 8–17