38 av 38 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Familjestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för dig som är ungdom mellan 12 och 16 år och som behöver extra stöd. Anledningen till extra stöd kan vara att du vill träffa andra och få något att göra på din fritid. En annan anledning kan vara att det är trassligt i skolan eller hemma. Din vårdnadshavare behöver ansöka om en plats på helgkollo.


 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Helgkollo
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-26 39 40 (samordnare Björn Koistinen)
 • E-post: Helgkollo för ungdomar 12-16 år bjorn.koistinen@linkoping.se
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Active omsorg

Beskrivning

Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en behandlingsmetod för familjer med barn 10-18 år. Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet utförs av ett team som består av en samordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare.

Målsättningen är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. För ungdomar ligger bl a fokus på att förbättra skolprestationer och ge stöd för en fungerande och bra fritid.

Familjen ges tillgång till nya verktyg för att stärka sina egna resurser.

IHF är även ett alternativ då det finns risk för placering utanför hemmet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 55
 • Postadress: Nya Tanneforsvägen 55
  582 42 Linköping
 • Telefon: 013-46 50 670, 0768 56 41 90
 • E-post: Active omsorg och skola i Linköping info@activeomsorg.se
 • Målgrupp:  Familj
 • Verksamhet:  Familjestöd, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

IHF finns för familjer med barn eller ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller normbrytande beteende. För att få stöd av oss behöver du ha ett beslut från socialförvaltningen.

Vi erbjuder stöd och behandling till hela din familj. Vi är ett team som arbetar tillsammans med er i familjen.

Du som är barn eller ungdom kan till exempel få stöd med enskilda samtal och familjesamtal, vid kontakter med skolan eller socialförvaltningen, med att anpassa din skolsituation om det behövs eller med att hitta ett fritidsintresse.

Du som är förälder kan till exempel få stöd i familjesamtal, med parsamtal och föräldrautbildning om det är aktuellt, och vid skolmöten.


kartan.linkoping.se
Kontaktfamilj
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Ungdom
 • Verksamhet:  Kontaktfamilj, Stödfamilj
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Ditt barn kan få vistas hos en kontaktfamilj någon eller några dagar i månaden. Genom kontaktfamiljen får din familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer och relationer med andra. Verksamheten vänder sig till dig som behöver extra stöd till ditt barn. Socialförvaltningen gör en utredning och bedömer behovet.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
Kontaktperson
 • Målgrupp:  Psykisk ohälsa, Ungdom, Vuxen
 • Verksamhet:  Kontaktperson
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor, men känner ett behov av att delta i aktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: Funktionsnedsättning: 013-20 67 36, LSS: 013-20 67 66
 • E-post: Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta socialforvaltningen@linkoping.se
 • Telefontider: Funktionsnedsättning: 09.00-10.00, LSS: 09.00-12.00
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Boende, Boendestöd
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd för ungdomar med hög grad av tillgänglighet och möjlighet till både ett samlat korridorsboende och enskilda lägenheter i Linköping.

Målsättningen med verksamheten är att medvetandegöra och stärka ungdomar och deras familjer om deras egna resurser samt att få ett fungerande socialt nätverk. På boendet tränas sociala färdigheter så att ungdomar klarar eget boende och erbjudes kvalitativ öppenvård som ett alternativ till placering av ungdomar på behandlingshem.

Boendet vänder sig till ungdomar i åldern 18-22 år med psykosocial problematik i behov av kvalificerade öppenvårdsinsatser med fokus på boendesituationen. För att få plats på boendet krävs biståndsbeslut från socialförvaltningen.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Kristinebergsgatan 5
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Linköpings ungdomsboende
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 13
 • E-post: Linköpings ungdomsboende therese.granstam@linkoping.se
 • Målgrupp:  Ungdom
 • Verksamhet:  Brottsförebyggande
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Medling vid brott innebär att den brottsutsatte och gärningspersonen möts för att tala om brottet. En förutsättning för att det ska bli en medling är att gärningspersonen erkänt hela eller delar av brottet.

Målsättningen för verksamheten är att verka brottspreventivt, lösa konflikter och ge chans till upprättelse. Syftet med medling är att parterna möts och samtalar om brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parter. Utrymme finns alltid för att förklara sitt agerande och be om ursäkt. Samtalen syftar alltid till att verka stärkande för bägge parter.

Medling vid brott bedrivs enligt Medlingslagen, SFS 2002:445. Hela processen leds av en opartisk och utbildad medlare. Medlarens ansvar är att se till båda parters behov för att minska de negativa konsekvenserna av brottet. Medlaren planerar, arrangerar och håller i förmöten, medlingen samt efterarbetet. Det kan vara bra att ha med en anhörig som stöd genom hela processen.

För dig som begått ett brott: ger medlingen en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att du vill ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också en möjlighet till att sluta avtal om hur gottgörelse ska ske.

För dig som brottsoffer: ger medlingen dig en möjlighet att få träffa den person som skadat dig eller din egendom. Du får också möjlighet att ställa frågor och en möjlighet att förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Brigadgatan 24
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  Medling
  581 81 Linköping
 • Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)
 • E-post: Medling jens.eriksson@linkoping.se
 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: S:t Larsgatan 21
 • Postadress:
  Linköpings kommun
  Leanlink, Råd & Stöd
  MiniMaria
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 66 40
 • E-post: MiniMaria minimaria@linkoping.se
 • Webbplats: MiniMaria 
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 9.30 - 11.00
Mottagning - Barn och unga (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Barn, Familj, Missbruk, Ungdom, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för barn och unga kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig och vill göra en orosanmälan om ett barn som far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress: Socialförvaltningen
  Individ- och familjeomsorg
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 61 88
 • E-post: Mottagning - Barn och unga socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00
Mottagning - Vuxna och boendefrågor (socialförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos socialförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barnhemsgatan 2
 • Postadress:
  Socialförvaltningen
  Box 356
  581 03 Linköping
 • Telefon: 013-20 69 00
 • E-post: Mottagning - Vuxna och boendefrågor socialforvaltningen@linkoping.se
 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00