16 av 16 träffar matchar dina val
 • Målgrupp:  Anhörig, Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Beroendemottagningen är Beroendeklinikens öppenvårdsmottagning och drivs i samarbete mellan Linköpings kommun och Region Östergötland. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeut, alkohol- och drogterapeuter och socialsekreterare.

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende eller hasardspel kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som är nära någon som du tror har problem kan vända till mottagningen för rådgivning och kortare samtalsstöd.

Att komma till Beroendemottagningen för att få hjälp kan vara ett första steg mot ett bättre liv. Det kan räcka med en mindre insats, men ibland kan en mer omfattande behandling vara nödvändig. På mottagningen kan Du få rådgivning och behandling i form av samtalskontakt, både individuellt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 


 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Capio psykiatri

Beskrivning

Boendestöd för personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.


 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa
 • Verksamhet:  Boendestöd
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är dina behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till din specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Rådgivning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Förstärkt öppenvård vänder sig till dig som vill ha intensiv behandling i öppenvård när det gäller alkohol-, narkotika- och/eller tablettproblematik, eller till dig som har en anhörig som har missbruksproblem.


 • Målgrupp:  Missbruk
 • Verksamhet:  Mötesplats, Sysselsättning, Aktivitet
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Kontaktcentrum är en mötesplats som har öppet årets alla dagar och som erbjuder frukost, lunch och fika till ett lågt pris. Verksamheten fokuserar på individen där den personliga omsorgen är grundläggande. Utifrån den enskildes önskemål arbetar verksamheten stödjande och motiverande.

Verksamheten vänder sig till människor som levt i ett långvarigt missbruk där det ofta ingår psykosocial problematik. Detta har ofta bidragit till ett stort socialt utanförskap.


 • Målgrupp:  Missbruk, Psykisk ohälsa, Vuxen
 • Verksamhet:  Boende, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

Landeryds ängar finns för dig över 18 år som har beroendeproblem och även psykossjukdom. Du behöver ett beslut från Social- och omsorgsförvaltningen för att bo på Landeryds ängar. Här bor du med stöd, tillsyn och sysselsättning. Här finns personal dygnet runt.

På Landeryds ängar gör vi tillsammans med dig en plan för det stöd som du önskar och behöver. Det kan vara till exempel:

 • Stöd och tillsyn som passar dig
 • Sysselsättning som du önskar
 • Stöd för att bryta drogvanor
 • Stöd för att öka sociala kontakter

 • Målgrupp:  Missbruk, Ungdom
 • Verksamhet:  Mottagning, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern 13-20 år och deras familjer. De erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger samt spelberoende. Verksamheten kan bland annat erbjuda rådgivning, stöd, behandling, bedömning och provtagning.


 • Webbplats:  MiniMaria
 • Telefontider: |Måndagar 9.30-11.00|Tisdagar 9.30-11.00|Torsdagar 9.30 - 11.00|Fredagar 9.30 - 11.00
Mottagning - Vuxna (Social- och omsorgsförvaltningen)
 • Målgrupp:  Familj, Missbruk, Vuxen, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Mottagning, Rådgivning
 • Utförare: Linköpings kommun

Beskrivning

Hos Social- och omsorgsförvaltningen kan du ansöka om insatser som kräver biståndsbeslut. Här kan en socialsekreterare utreda ditt behov och fatta ett beslut. Till mottagningen för vuxna kan du vända dig om du själv behöver hjälp eller om du är orolig för någon i din omgivning som du misstänker far illa.


 • Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).;
 • Telefontider: vardagar 9.00–10.30, 13.00–14.00
 • Målgrupp:  Missbruk, Våldsutsatt, Våldsutövare
 • Verksamhet:  Boende
 • Utförare: Linköpings Stadsmission

Beskrivning

Denna verksamhet erbjuder stödboende och skyddat akutboende för kvinnor med missbruksproblem. Lägenheten är skalskyddad och du kan få stöd veckans alla dagar. Verksamhetens personal kan stödja dig i kontakter med polis, socialkontor, läkarbesök med mera. Stödet sker utifrån dina behov. Verksamheten erbjuder också öppen dagverksamhet för kvinnor.


 • Målgrupp:  Missbruk, Vuxen
 • Verksamhet:  Boende, Behandling
 • Utförare: Leanlink

Beskrivning

För dig som är man eller kvinna över 18 år och har problem med alkohol och/eller droger erbjuder Solvändan behandling enligt 12-stegsmetoden.  

Du kan välja att bo på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen, eller vara här på dagtid. 
Vi kan erbjuda:

 • Förlängd behandling enligt 12-stegsmetoden efter genomgången primärbehandling
 • Primärbehandling när du bor på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från Socialförvaltningen
 • Återfallsbehandling, individuellt anpassad i gruppform
 • Fortsatt stöd efter utskrivning, individuellt anpassat efter dina behov

Vi stödjer dig att bli fullständigt drogfri, att utvecklas som person och få ett socialt fungerande liv.