85 av 85 träffar matchar dina val
 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS, Beslut från SoL
 • Antal platser: 10

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Omsorgsgruppen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Linghem
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Ekholmen
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Sturefors
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Geografiskt område:  Innerstaden
 • Utförare:  Ostgota care
 • Målgrupp:  Beslut från LSS, Beslut från SoL
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Bostad för barn
 • Geografiskt område:  Ekholmen
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 4

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 4