85 av 85 träffar matchar dina val
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från SoL
 • Antal platser: 7

 • Boendeform:  Bostad för barn
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Besöksadress: Furirgatan 1 (se karta)
 • Postadress: LSS Funktionsstöd Leanlink, 58181 Linköping
 • Telefon: 013-20 57 76
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 15

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Vidingsjö
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Besöksadress: Gräsgatan 22 (se karta)
 • Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping
 • Telefon: 013 - 20 57 78
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 8

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Korttidshem
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: -