81 av 81 träffar matchar dina val
 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 15

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

 • Boendeform:  Servicebostad
 • Geografiskt område:  Vidingsjö
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Utförare:  Aleris
 • Antal platser: -

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Omsorgsgruppen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Korttidshem
 • Geografiskt område:  Hjulsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: -

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 10

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5