81 av 81 träffar matchar dina val
 • Geografiskt område:  Ekkällan
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från SoL
 • Antal platser: 13

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Berga
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Attendo
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 7

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från SoL
 • Antal platser: 11

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Nytida
 • Målgrupp:  Beslut från SoL
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5

 • Boendeform:  Gruppbostad
 • Geografiskt område:  Vidingsjö
 • Utförare:  Omsorgsgruppen
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 6

 • Boendeform:  Gruppbostad med daglig verksamhet
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Leanlink
 • Målgrupp:  Beslut från LSS
 • Antal platser: 5