136 av 136 träffar matchar dina val
Ekkällan Magistratshagen
Lekplatsen med rutshkana och klätteriek.
 • Geografiskt område:  Ekkällan

Beskrivning

På ängarna i Magistratshagen finns utrymme för lek och spontanidrott. Naturmiljön och lekplatserna flyter samman och barnen leker i naturen. I lekparken finns bland annat klätterlek, linbana och snurrlek. I parken finns även två teknikförstärkta lekredskap som innebär att de är föränderliga och påverkbara för dem som leker med dem. I parken finns även en padelbana och ett utegym samt plats för picknick och vila på bänkar under träden.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Ekängen Blomkålsvägen
Lekplatsen vid Blomkålsvägen Ekängen
 • Geografiskt område:  Ekängen

Beskrivning

Här finns gott om klättringsmöjligheter upp till lekställningen med tubrutschkana. Motorikbana i naturträ som erbjuder balansövningar på trästockar, uppspända rep och klätternät. Spela landbandy på asfaltsplanen med sarg eller kasta bollar i korgarna på basketplanen. Det finns även flera bollplank. Lite lugnare tempo kan hittas vid sittplatserna och bakbordet i sandlådan.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Ekängen Hästhagsvägen
 • Geografiskt område:  Ekängen

Beskrivning

Ekängens aktivitetspark byggdes på den tidigare grusplanen mellan Ekängskolan och S:t Martins kyrka 2017.

Den innehåller en konstgräsplan, hinderbana, basketkorgar, gungor, sittplatser, lekkullar och rutschbana. Det finns också utmanande ytor för de som vill åka kickbike och skateboard. Allt med god belysning.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Garnisonen Garnisonsvägen - Aktivitetspark
 • Geografiskt område:  Garnisonen

Beskrivning

Kom och testa parkourparken. Stretcha axel och arm eller stå på balansplattan bland rörelseredskapen. Svinga i femgungan eller vila i korggungan. I parken finns även basketplan, bollplank, panna för bollspel i mindre grupp, konstgräsplan och ett gult klätternät.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Garnisonen Plutonsgatan
Lekplatsen vid Plutonsgatan Garnisonen
 • Geografiskt område:  Garnisonen

Beskrivning

Här kan barnen hitta in till lekplatsen via naturstigarna genom skogen eller via gång- och cykelbanan. Redskapen erbjuder fartfyllda rörelser som ger olika fysiska upplevelser. Känn hur farten accelererar i linbanan, rotationen i karusellen och tyngdkraften i vippgungan. Åk BMX på grusbanan eller vila på den öppna gräsmattan.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Gistad Kalkstensvägen
Lekplatsen vid Kalkstensvägen Gistad
 • Geografiskt område:  Gistad

Beskrivning

Nedanför pulkabacken ligger lekplatsen med eldstad, basketkorg, ringkarusellen Supernova, gungor och gunghästar. Det finns även en klätterställning med fyra olika plannivåer och under finns lekrum på gummimattan. Från trädäcket kan man titta på de som åker pulka eller leker i sandlådan med den trekantiga granitstenen.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Gistad Sandstensvägen
Lekplatsen vid Sandstensvägen Gistad
 • Geografiskt område:  Gistad

Beskrivning

I parken kan man svinga i gungor eller sitta på träskivor vid sandlådan som har lock. I parken finns nyplanterade träd och nya sittplatser. Den större klätterställningen har en vriden stege, ribbänkar, vägg med hål för klättring och rutschkana. Den andra klätterställningen passar för små barn och har bakbord, vägglek med gröna ringar, lekrum, utkikshål och rutschkana.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Gottfridsberg Fridhemsplan
Lekplatsen vid Fridhemsparken Gottfridsberg
 • Typ av lekplats:  Temalekplats
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

parken med de sittvänliga gräskullarna har lekplatsen utökats med sand- och vattenlek. En mur och höga buskar avskärmar parken från vägen och bostadsområdet. Grusplaner för boulespel och bord för picknick eller vila mellan spelomgångarna finns fortfarande kvar. Även klätterställningarna med rutschkanor och den röda klätterpyramiden står kvar. I den första delen finns även gungdjur, gungor och sand att leka med. Den nya delen ramas in av en sjukantig form med betongkant. I mitten går en träterrass med ramper in till en del med sandlek och en lekdel med vatten.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Gottfridsberg Järpgatan
Lekplatsen vid Järpgatan Gottfridsberg
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

Lek inne i huset som har två temasidor, första sidan med fönster och balkong och andra sidan med havsvågor och en ståltornado att svinga sig nedför. I fören av en båt kan man sitta på trädäck, leka i sanden och manövrera med styrrodret på båtmasten. Med repet tar man sig upp till båtens utkikstorn uppe på gräskullen. I parken finns även en korggunga och grävskopa.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


Gottfridsberg Lektorshagen
Lektorshagen
 • Typ av lekplats:  Temalekplats
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg

Beskrivning

I Lektorshagen går en upplevelsestig som leder till olika miljöer i naturen. Vid stigens entré finns en mötesplats med grillplats, boulebanor, gungor och en korggunga. I parken finns brevlådor med information om de olika rummen i parken. Naturen är fylld av pedagogiska möjligheter, med kottar, löv och lek i naturmiljöer lär sig barnen mer om djur och natur men även att räkna, hitta och beskriva sin omgivning.

Visa lekplatsen i Linköpings karta