136 av 136 träffar matchar dina val
Malmslätt Källgatan
Lekplatsen vid Källgatan Malmslätt
 • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Ge er iväg på en resa med lastbilen. Stig av och ge dig ut på upptäcktsfärd. Hoppa mellan stockarna och över på balansbommarna in mellan de svajande buskarna. Kom ut på terrassen på båten med namnet Hoppetossa. Sitt kring masten eller på bänken vid fören. Gå på terrassen över till gungorna eller klättra upp till klätterställningen med rutschkana. Vila i hängmattan.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Malmslätt Mariedalsgatan
Lekplatsen vid Mariedalsgatan 99, Malmslätt
 • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

om hit för att vippa över vågorna på fiskarna i gungbrädan. Klättra på fästen uppför tre klätterväggar. I klätterställningen finns utkikstorn, rum att gå emellan, brandstång och rutschkana att åka nedför. Lekhuset vid sanden har bakbord och en träterrass. Sandlådan har en sittkant i trä. På kullen finns en cykel- och pulkabacke. Grusstigar leder in i skogen.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Malmslätt Södermalmsvägen
Lekplatsen vid Södermalmsvägen Malmslätt
 • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Innanför trästockarna kan de små barnen leka i sanden. Vid träbänken finns bakbord med tre små stolar. I nästa lekdel finns gungor, karusell och ett litet rum med tak och utkikshål. I parken finns även stenar att hoppa mellan och träpinnar att springa runt. På gräsmattan står två fotbollsmål och barnen kan springa upp på kullar och stenar.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Malmslätt Tokarpsvägen, Norrgatan
Lekplatsen vid Tokarpsvägen Norrga
 • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lek i sandlådan med sittkant, två lekhus med träterrasser och bakbord. Rid två tillsammans på kamelen eller själv på dromedaren. Svinga i gungor, spring eller åk karusell på det roterande hjulet. Ta dig upp för klätterställningen med klätterrep, klättervägg eller ribbänken. Åk ned på rutschkanan eller brandstången. I parken finns picknickbord, basketkorgar och bollplank.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Malmslätt Örsättersvägen
Lekplatsen vid Örsättervägen Malmslätt
 • Geografiskt område:  Malmslätt

Beskrivning

Lekområdet är format i polygoner, en geometrisk form med fem kanter. Här finns en två meter höga klätterkub. Centralt i lekplatsen finns sittplatser med bänkar och bord. Intill finns fjäderlek, sandlåda med bakbord, lekbuskage och flera gungor. Här finns även en gräsplan med två fotbollsmål.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Maspelösa
Lekplatsen i Maspelösa
 • Geografiskt område:  Maspelösa

Beskrivning

På lekplatsen i Maspelösa finns lek för de yngre och de äldre barnen. Här finns kullar för springsugna ben och pulkaåkning. Här finns även en klätterställning, gungor, ett lekhus och en sandlåda.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Nykil Bergvallavägen
Lekplatsen vid Bergavägen Nykil
 • Geografiskt område:  Nykil

Beskrivning

Kom in till lekplatsen med kompisgunga på en mjuk blå gummimatta. Sitt på kanten till sandlådan. Följ stockarna på motorikbanan och gå över hängbron. Svinga dig fram i linbanan. Gå in genom porten med grön och vit skylt med en stor ek. I parken finns lekställning med klätternät, rutschkana, vägg med hål att klättra uppför och lekrum under trappan.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Nykil Ulltorpsvägen
Lekplatsen vid Ullstorpsvägen Nykil
 • Geografiskt område:  Nykil

Beskrivning

Vid berghällar och buskar kan barnen springa mellan olika lekredskap. Spela bollsporter mellan basketkorgarna och bollplanken på asfaltplanen. Ta sig uppför repstegar och en klättervägg till nättaket. Gå uppför trappan och åk nedför den breda rutschkanan. Balansera på den vippande träbommen och hoppa mellan stockar och stenar.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Ramshäll Södra vägen
Lekplatsen vid Södra vägen Ramshäll
 • Geografiskt område:  Ramshäll

Beskrivning

I lekplatsen vid skogskanten kan barnen köra med grävskopan i sandlådan, ta fart i gungorna eller sitta tillsammans i kompisgungan. Hoppa på stenarna in i skogen eller på stockarna fram till samlingsplatsen vid grillen och vindskyddet. I parken finns även en klätterställning med färglek, formlek och rutschkana. Kasta basketbollar i korgen vid den asfalterade spelplanen.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;
Rappestad Birkagatan
Lekplatsen vid Birkagatan Rappestad
 • Geografiskt område:  Rappestad

Beskrivning

Lek på asfaltsplanen framför bollplanket och basketkorgen. Hoppa upp på den breda gungbrädan med röda små fiskar. Hoppa mellan sitsarna till piruetten som finns i mitten. Innanför båtens reling finns sandlådan, manövrera båten med rodret på båtmasten. Balanssera över de gungande träbommarna. Ta fart i gungorna eller spring på gräsmattorna.

Visa lekplatsen i Linköpings karta


kartan.linkoping.se
 • Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00;