63 av 63 träffar matchar dina val
Ekero
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Nykil
 • Utförare:  Attendo

Beskrivning

Det finns sju platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Ekhult vårdboende
Ekhults sjukhem
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Det finns 20 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns även 20 platser på växelvård/korttidsvård.


Ekollongatan
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Johannelund
 • Utförare:  Berzelii vård och omsorg

Beskrivning

På boendet finns 39 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdomar.

 


Gammelgården
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Vikingstad
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Gammelgårdens vårdboende har 26 platser på särskilt boende i vårdbostad. 


Garnisonens vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Garnisonen
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Garnisonens vårdboende har 10 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns fyra platser för växelvård och 28 korttidsplatser (där hälften har rehabiliteringsinriktning).


Spinnrockens vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Bräcke diakoni

Beskrivning

Verksamheten har sammanlagt sex platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Gottfridsbergs gård
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Gottfridsberg
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Verksamheten har 27 platser på särskilt boende i vårdbostad och nio platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Gröna gården
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Innerstaden
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Det finns 19 platser på särskilt boende i vårdbostad, tio på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom varav en dubblett.


Gåsens äldreboende
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Skäggetorp
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 20 platser på särskilt boende i vårbostad. Det finns en dubblett.


Hagalund
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Verksamheten har 33 platser på särskilt boende i vårdbostad varav tre dubletter. Det finns 11 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom varav en dubblett.