63 av 63 träffar matchar dina val
Härnebackens servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 10 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 18 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.

Härnebacken servicehus kommer upphöra som ett särskilt boende 2019-04-30 och istället omvandlas till ett trygghetsboende.


Järdalavägen sjukhem och demens
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ekholmen
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 19 platser på särskilt boende i vårdbostad och tio platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Kanalgården
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Aleris

Beskrivning

Verksamheten har 23 platser på särskilt boende i vårdbostad. 


Kastanjen
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Johannelund
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Verksamheten har 16 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Kvarnbacken
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Tannefors
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Det finns 42 platser på särskilt boende i vårdbostad. Verksamheten har tre stycken dubbletter.


Kärna servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 12 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 35 stycken servicelägenheten där du får stöd av hemtjänsten. 


Kärna vårdbostad
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 29 platser på särskilt boende i vårdbostad.


 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Malmslätt
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Verksamheten har ett särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom, där finns tio platser. På verksamhetens korttidsboende finns 20 platser.


Tröskaregatans servicehus
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 13 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Landeryds vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Hackefors
 • Utförare:  Aleris

Beskrivning

Verksamheten har 26 platser på särskilt boende i vårdbostad och 22 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.