63 av 63 träffar matchar dina val
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Lambohov
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 27 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.

Tröskaregatans servicehus kommer upphöra som ett särskilt boende 2019-04-30 och istället omvandlas till ett trygghetsboende.


Ullstämmas servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Vardaga

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 25 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten. 

Ullstämma servicehus kommer upphöra som ett särskilt boende 2019-02-28 och istället omvandlas till ett trygghetsboende.

Basansvar: Vardaga

Ansvarig för lunchservering: Vardaga

Ansvarig för fritidsverksamhet: Leanlink


Ulrika servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ulrika
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas tio timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns åtta servicelägenheter där du kan få stöd av hemtjänsten. Det finns även två platser på korttidsboende.

Ulrika servicehus kommer upphöra som ett särskilt boende 2019-08-31 och istället omvandlas till ett trygghetsboende.


Valla park
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Östra Valla
 • Utförare:  Attendo

Beskrivning

Verksamheten har 24 platser på särskilt boende i vårdbostad och 26 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Valthornsgatans vårdboende
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ullstämma
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 24 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom och 12 platser på särskilt boende i vårdbostad med inriktning psykiatri.


Vasastadens vårdbostäder
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Vasastaden
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Verksamheten har 19 platser på särskilt boende i vårdbostad och två platser på korttidsboende.


Vikingstads servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Vikingstad
 • Utförare:  Attendo

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 28 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten. Verksamheten har även två platser för korttidsboende.


Villa Ryd
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Ryd
 • Utförare:  Aleris

Beskrivning

På boendet finns 21 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.


Vretalidens vårdboende servicehus
 • Boendeform:  Servicehus
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Lunchservering finns mellan klockan 11 och 13. Fritidsverksamhet anordnas 15 timmar per vecka. På anslagstavlorna i huset ser du vilka aktiviteter som äger rum den här veckan. Det finns 13 stycken servicelägenheter där du får stöd av hemtjänsten.


Vretalidens vårdboende servicehus
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom, Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Leanlink

Beskrivning

Verksamheten har 10 platser på särskilt boende i vårdstad och åtta platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom.