61 av 61 träffar matchar dina val
Arenaskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Inriktningar och profiler:  Fotboll, Ishockey, Dans, Konståkning, Simning, Tennis
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 545
  Årskurs 7: 187
  Årskurs 8: 173
  Årskurs 9: 185
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: Dans, Fotboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Simning, Tennis

Beskrivning

Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Linköpings Arena. I nya fina lokaler erbjuder Arenaskolan bra förutsättningar för studier och aktivt idrottande för alla våra elever. På Arenaskolan går 500 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett Skolcafé som är bemannat av personal under elevens skoldag. Vi har ett Skolbibliotek där skolbibliotekarie tillsammans med lärare ha fokus på läsfrämjande arbete och att öka elevernas informationskompetens.

Arenaskolans övergripande mål är Maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bl.a. genom att arbeta fokuserat med att alla elever ska känna trygghet och studiero i skolan vilket är en förutsättning för ditt lärande. Alla lärare på Arenaskolan arbetar också för att du i de olika ämnena ska lyckas så bra som möjligt. Det gör vi genom att sätta upp tydliga mål om det du ska lära dig. Du får strukturerad återkoppling i de olika ämnena så att du vet var du befinner dig i din kunskapsutveckling och också vad du kan göra för att ta nästa steg. Vi erbjuder också en skola med idrottsprofiler, där idrotten skapar goda förutsättningar för att du som elev ska lyckas ännu bättre med dina studier i skolan.

Att vara elev på Arenaskolan innebär att du har både rättigheter och skyldigheter. De finns nedskrivna som skolans ordningsregler. Elevråd, föräldraråd och all personal och har tillsammans arbetat fram Arenaskolans ordningsregler.

Idrottsprofiler på Arenaskolan
På Arenaskolan erbjuder vi profiler inom hockey, fotboll, innebandy, simning, konståkning, tennis och dans. För frågor angående profilerna kontakta profilsamordnare Stefan Petersson stefan.p.petersson@linkoping.se

Tillsammans är vi Arenaskolan!


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
69.0
Värdegrund
Medelvärde
73.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
65.4
Elevinflytande
Medelvärde
52.6
Lokaler och mat
Medelvärde
61.3
Fritidsgård
Medelvärde
85.9
Fritid
Medelvärde
83.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Askeby skola
 • Område/stadsdel:  Askeby
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 183
  Årskurs 1: 12
  Årskurs 2: 16
  Årskurs 3: 19
  Årskurs 4: 38
  Årskurs 5: 34
  Årskurs 6: 35
  Årskurs F: 29
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Vår fina skolbyggnad stod klar till vårterminen 2016. Här går ca. 170 elever F-6.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
70.1
Värdegrund
Medelvärde
76.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
70.7
Elevinflytande
Medelvärde
60.0
Lokaler och mat
Medelvärde
68.6
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
80.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
86.2
Värdegrund
Medelvärde
89.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
85.3
Elevinflytande
Medelvärde
75.4
Lokaler och mat
Medelvärde
86.3
Fritidshem
Medelvärde
89.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Atlasskolan
 • Område/stadsdel:  Garnisonen
 • Inriktningar och profiler:  Internationalisering
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 332
  Årskurs 1: 53
  Årskurs 2: 53
  Årskurs 3: 53
  Årskurs 4: 35
  Årskurs 5: 46
  Årskurs 6: 44
  Årskurs F: 48
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: Internationalisering

Beskrivning

Atlasskolan är en kommunal enskild skola med språkinriktning för elever från F-klass till och med årskurs 6. Språkinriktningen innebär att alla elever får mer engelska redan från årskurs ett och att alla erbjuds en introduktion i spanska på lågstadiet. Från och med årskurs 4 börjar våra elever läsa franska, spanska eller tyska som språkval. För de elever som vill vänta med sitt språkval till årskurs 6 finns möjlighet att välja ytterligare studier i engelska.

Efter årskurs 6 fortsätter språkinriktningen på Elsa Brändströms högstadieskola. Det förutsätter ett aktivt val i samband med skolvalet till årskurs 7.

På Atlasskolan finns också två klasser med engelska som undervisningsspråk. Dessa klasser är reserverade för elever som vistas tillfälligt i Sverige. Vi har också en portugisisk sektion med elever från Brasilien.

Elevunderlaget och lärarpersonalen har stark internationell prägel. De flesta av våra språklärare undervisar i sitt modersmål (engelska, franska, spanska) och samtliga har svensk lärarlegitimation. Vi har goda resultat under en lång följd av år och en av orsakerna är språkinriktningen och det internationella perspektivet. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever vilket också leder till goda resultat. På Atlasskolan får man bli den man har möjlighet att vara!

Vi utbildar framtidens världsmedborgare som fritt kan röra sig på den internationella arenan med goda språkkunskaper som grundläggande färdighet


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
75.1
Värdegrund
Medelvärde
79.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
77.9
Elevinflytande
Medelvärde
65.2
Lokaler och mat
Medelvärde
57.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
81.1
Fritid
Medelvärde
84.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
82.6
Värdegrund
Medelvärde
87.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
87.0
Elevinflytande
Medelvärde
81.7
Lokaler och mat
Medelvärde
76.0
Fritidshem
Medelvärde
78.9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Bankekinds skola
 • Område/stadsdel:  Bankekind
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4
 • Antal elever: 62
  Årskurs 1: 16
  Årskurs 2: 18
  Årskurs 3: 14
  Årskurs 4: 1
  Årskurs F: 13
 • Årskurser: F, 1, 2, 3
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

KREATIVA AKTIVITETER DÄR BARNEN BLIR SEDDA
Bankekinds skola ligger vackert belägen på landsbygden ca en och en halv mil från Linköpings centrum. Natursköna omgivningar och med sjöutsikt från skolgården ges det stora möjligheter för lek och av-koppling. Skolan har en stor grön skolgård med många roliga lekplatser som inbjuder till kreativa aktiviteter.

På små skolor där alla elever blir sedda, lär sig barnen bra. Att bli sedd är en väsentlig sak i livet. Alla elever känner varandra på skolan, vilket gynnar ett gott kamratskap mellan barnen. Engagerade pedagoger tar ett stort ansvar på skolan för allt från skolbussar, raster och undervisning, fritidstiden och mycket mer.

I förskoleklassen arbetar förskollärare tillsammans med barnen.
Det är spännande att få börja i förskoleklass som är det första steget in i skolan. Skolans restaurang serverar god mat. Sallad och grönsaker serveras dagligen till våra rätter.

Pedagoger, talpedagog och specialresurs ser till att våra elever kartläggs och ger stöd till elever som behöver extra träning eller hjälp.


Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
80.4
Värdegrund
Medelvärde
85.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
83.5
Elevinflytande
Medelvärde
71.7
Lokaler och mat
Medelvärde
69.0
Fritidshem
Medelvärde
82.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Berzeliusskolan
 • Område/stadsdel:  Vasastaden
 • Inriktningar och profiler:  Idrott, NO, Spetsutbildning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 725
  Årskurs 7: 232
  Årskurs 8: 261
  Årskurs 9: 232
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: Idrott, NO, Spetsutbildning

Beskrivning

BERZELIUSSKOLAN - DITT CENTRALA VAL
På Berzeliusskolan finns tre arbetslag; Alfa, Beta och Gamma. Som elev tillhör du ett av lagen och undervisas av samma lärare i tre år. Du har också en egen mentor som hjälper dig under din studietid.

Skolan erbjuder även idrottsprofil och NO-inriktning. Idrottsprofilens tanke är att du ska få prova på olika idrotter, samt få extra utbildning i kost, träning och ledarskap. No-inriktningen arbetar både praktiskt och teoretiskt inom fysik, kemi, biologi och teknik. Från och med höstterminen 2012 kan du även söka till Spetsutbildning i matematik och no-ämnen.

Undervisningen på Berzeliusskolan utgår från tydliga pedagogiska planeringar i varje ämne. Du har också möjlighet att fördjupa/stärka dig i vissa ämnen på handledningstid; egen tid som du planerar själv eller tillsammans med din mentor. För Berzeliusskolan är det viktigt att tillgodose elevens individuella utveckling.


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
66.0
Värdegrund
Medelvärde
69.1
Utveckling och lärande
Medelvärde
64.9
Elevinflytande
Medelvärde
52.5
Lokaler och mat
Medelvärde
56.5
Fritidsgård
Medelvärde
78.6
Fritid
Medelvärde
77.9
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Björkö Friskola
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Inriktningar och profiler:  Waldorf
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 223
  Årskurs 1: 18
  Årskurs 2: 22
  Årskurs 3: 26
  Årskurs 4: 24
  Årskurs 5: 24
  Årskurs 6: 21
  Årskurs 7: 26
  Årskurs 8: 21
  Årskurs 9: 19
  Årskurs F: 22
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler:  praktisk-estetisk, Waldorf

Beskrivning

Björkö friskola ligger vackert belägen med utsikt över Roxen och erbjuder en trygg och naturnära skolmiljö. Skolgården har stora gräsytor, skog, backar och en bäck vilket tillsammans skapar fantastiska lekutrymmen. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till Linköping.

Skolan drivs utan vinstintresse och alla intäkter investeras i verksamheten. Vi har waldorfpedagogisk inriktning, vilket innebär stor tyngdpunkt på upplevelser, kreativitet och skapande. Delar av undervisningen bedrivs tematiskt i sammanhängande perioder om två till fem veckor. Skolan uppmärksammar årets högtider genom fester och aktiviteter runt olika högtidsdagar som skördefest och valborgsfirande. Föräldraengagemanget är stort då föräldrar deltar i skolans styrelse och även i skolans inre och yttre miljö genom städning, trädgårdsdagar och julmarknad.

Skolans byggnader genomsyras av hållberhetstanken i både materialval och utförande. Den fina miljön inomhus och utomhus skapar arbetsro och goda förutsättningar för kunskapande. I vårt nybyggda matsalshus serveras mat av hög kvalitet med ekologiska och närodlade ingredienser.

Undervisningen på skolan håller hög kvalitet och är väl uppdaterad med den nationella kursplanen. Vi har hög lärartäthet och lärarna är välutbildade och mycket engagerade. Skolan har cirka 230 elever med en klass i varje årskurs där varje klass har sitt eget hemklassrum. På skolan finns också ämnesrum för NO, slöjd, idrott, eurytmi, drama och musik.

Musik, drama, bild, slöjd och idrott påbörjas redan i första klass och löper sedan som en röd tråd genom hela skolgången. De estetiska ämnena ges stort utrymme, både som självständiga ämnen och naturliga inslag i den teoretiska undervisningen. Det ökar elevernas möjlighet att utforska, bearbeta och förstå undervisningens innehåll ur olika perspektiv.


Björnkärrsskolan
 • Område/stadsdel:  Ryd
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 181
  Årskurs 1: 26
  Årskurs 2: 38
  Årskurs 3: 28
  Årskurs 4: 27
  Årskurs 5: 20
  Årskurs 6: 16
  Årskurs F: 26
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Björnkärrsskolan har drygt 200 elever från förskoleklass till årskurs 6 . Här finns en klass i varje årskurs förutom i förskoleklass och årskurs 6, där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.
På skolan finns också en internationell klass, Förberedelseklass (FBK), för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. FBK-klassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som t ex friluftsdagar och temadagar.
Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Fritidshem
Fritidshemsverksamheten finns för barn och elever i F-3 och är integrerad i skolan. Vi har två avdelningar, Björnen och Lejonet. Alla våra fritidspedagoger arbetar under skoltid i klasserna vilket skapar en helhetssyn kring barnen


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
75.6
Värdegrund
Medelvärde
79.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
78.6
Elevinflytande
Medelvärde
71.7
Lokaler och mat
Medelvärde
64.4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
81.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.5
Värdegrund
Medelvärde
73.1
Utveckling och lärande
Medelvärde
74.5
Elevinflytande
Medelvärde
69.0
Lokaler och mat
Medelvärde
68.6
Fritidshem
Medelvärde
79.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Blästadsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 337
  Årskurs 1: 57
  Årskurs 2: 46
  Årskurs 3: 47
  Årskurs 4: 41
  Årskurs 5: 55
  Årskurs 6: 41
  Årskurs F: 50
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning


Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.

Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete.

Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

- Att aktivt ta del i lärandet

- Att utveckla sina egna förmågor

- Att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron

- Att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljöGrundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
70.5
Värdegrund
Medelvärde
73.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
69.7
Elevinflytande
Medelvärde
53.6
Lokaler och mat
Medelvärde
54.7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
87.5
Fritid
Medelvärde
90.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
83.4
Värdegrund
Medelvärde
83.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
83.8
Elevinflytande
Medelvärde
75.5
Lokaler och mat
Medelvärde
77.3
Fritidshem
Medelvärde
88.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Brokinds skola
 • Område/stadsdel:  Brokind
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 122
  Årskurs 1: 18
  Årskurs 2: 20
  Årskurs 3: 18
  Årskurs 4: 17
  Årskurs 5: 17
  Årskurs 6: 15
  Årskurs F: 17
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Närhet och samsyn med eleverna i centrum

Brokinds skola är belägen i Brokinds samhälle. Det är en nybyggd skola med lokaler anpassade till dagens läroplan. Vi har till exempel både musiksal och två slöjdsalar. Dessutom är alla klassrum IT-anpassade. I samma byggnad som skolan finns även förskola. Under 2017 kommer kommunen bygga en fullstor idrottshall mitt emot skolan.

Verksamheten präglas av ett arbetssätt med eleverna i centrum och ett nära samarbete mellan lärarna i skolan och på fritidshemmet. Närheten och samsynen mellan verksamheterna från förskoleklass till skola och fritidshemmet medför att vi anser oss kunna se, ta tillvara på och utveckla alla elevers olika talanger. På Brokinds skola blir alla elever sedda och bekräftade för dem de är.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.8
Värdegrund
Medelvärde
80.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.7
Elevinflytande
Medelvärde
68.2
Lokaler och mat
Medelvärde
60.1
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
82.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
77.9
Värdegrund
Medelvärde
77.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
79.3
Elevinflytande
Medelvärde
75.7
Lokaler och mat
Medelvärde
64.8
Fritidshem
Medelvärde
82.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Brunnbyskolan
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 257
  Årskurs 1: 28
  Årskurs 2: 31
  Årskurs 3: 36
  Årskurs 4: 32
  Årskurs 5: 43
  Årskurs 6: 36
  Årskurs F: 51
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida om skolan. För att komma till skolans hemsida, med läsårstider, organisationsbeskrivning, kontaktuppgifter m.m. klickar man på länken längst upp i högerspalten.


På Brunnbyskolan går elever från förskoleklass till år 6. År 1-3 har 2 åldersblandade- och 2 åldershomogena klasser.
År 4-6 har 5 åldershomogena klasser.

I direkt anslutning till F-3 klasserna finns fritidshemmet som består av 4 avdelningar. Där erbjuds eleverna många olika aktiviteter.

Sjukanmälan görs på telefon 013- 20 63 59. Telefonen är bemannad från kl. 07.30. Tala in meddelande om ingen svarar.

Ledighet för elev kan beviljas för kortare ledighet. Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ledighetsansökan. Denna lämnas till klassläraren.

Ledighet under provdagar för nationella prov i årskurs 6 beviljas inte. (Se skolans hemsida)


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
76.1
Värdegrund
Medelvärde
80.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.0
Elevinflytande
Medelvärde
67.2
Lokaler och mat
Medelvärde
74.5
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
93.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
84.3
Värdegrund
Medelvärde
86.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
83.6
Elevinflytande
Medelvärde
73.9
Lokaler och mat
Medelvärde
80.7
Fritidshem
Medelvärde
89.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"