61 av 61 träffar matchar dina val
Bäckskolan
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 148
  Årskurs 1: 26
  Årskurs 2: 26
  Årskurs 3: 17
  Årskurs 4: 16
  Årskurs 5: 15
  Årskurs 6: 18
  Årskurs F: 30
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

BÄCKSKOLAN - en lärande gemenskap med omtanke och glädje.

Bäckskolan ligger i ett naturskönt område i stadsdelen Berga. Skolan ligger intill Tinnerbäcken, Eklandskapet, Tinnerö samt skogs- och fritidsområden som ger eleverna stimulans för lek och lärande. Skolan har ca 150 elever från förskoleklass till skolår 6, många med mångkulturell bakgrund. Till skolan hör också fritidshem, åk F-6, och fritidsklubb för åk 4-6.

Bäckskolan arbetar för ett lustfyllt lärande där språket har en framskjuten roll i allt vårt arbete. Läsa, skriva och räkna ser vi som angelägna grundläggande baskunskaper. Engagerade pedagoger gör skolan till en arena där olika kompetenser kan förverkligas hos våra elever. Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld där grunden till fortsatt lärande läggs.
Skolan har ett fokusbibliotek, i världsklass, med en bibliotekarie som arbetar heltid och stödjer eleverna i biblioteket och klasserna.

På skolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.4
Värdegrund
Medelvärde
72.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.0
Elevinflytande
Medelvärde
65.9
Lokaler och mat
Medelvärde
66.5
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
75.8
Fritid
Medelvärde
81.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
85.1
Värdegrund
Medelvärde
77.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
82.6
Elevinflytande
Medelvärde
75.7
Lokaler och mat
Medelvärde
78.3
Fritidshem
Medelvärde
98.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Dar al Uloum
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 58
  Årskurs 2: 13
  Årskurs 3: 9
  Årskurs 4: 8
  Årskurs 5: 7
  Årskurs 6: 7
  Årskurs 7: 5
  Årskurs 8: 5
  Årskurs 9: 4
 • Årskurser: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Om du vill söka till denna skola ska du kontakta skolans rektor, tel 013-17 73 44.


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
99.1
Värdegrund
Medelvärde
100.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
99.2
Elevinflytande
Medelvärde
100.0
Lokaler och mat
Medelvärde
96.1
Fritidsgård
Medelvärde
100.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
99.5
Värdegrund
Medelvärde
100.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
99.5
Elevinflytande
Medelvärde
100.0
Lokaler och mat
Medelvärde
97.9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
100.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
100.0
Värdegrund
Medelvärde
100.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
100.0
Elevinflytande
Medelvärde
100.0
Lokaler och mat
Medelvärde
100.0
Fritidshem
Medelvärde
100.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Ekholmsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Inriktningar och profiler:  Fotboll, Matematik, NO
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 356
  Årskurs 7: 111
  Årskurs 8: 117
  Årskurs 9: 128
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: Fotboll, Matematik, NO

Beskrivning

Trivsel och trygghet en förutsättning för kunskap och lärande

För oss är trivsel och trygghet den grund som lärandet vilar på. Vi diskuterar regelbundet gemensamma frågor som etik och moral, kamratskap och arbetsklimatet i klassrummet.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå vad som krävs för att utvecklas kunskapsmässigt. Personalens utbildning och höga kompetens bidrar till detta.

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetsätt i sitt skolarbete.

Vi använder oss av ett digitalt verktyg för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Inför utvecklingssamtalet får elev och förälder tillgång till skolans dokumentation.

För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. Vi har kontinuerlig kontakt med hemmet, vi bjuder in till föräldramöten varje termin och genomför utvecklingssamtal där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum.

Kurator, skolsköterska, specialpedagog och skolpsykolog bildar skolans elevhälsoteam. Tillsammans med övrig personal arbetar teamet för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i elevernas vardag.

Våra välutrustade lokaler lägger grunden för en bra undervisning i de praktiskt - estetiska ämnena och i idrott.

Från och med läsåret 2013-2014 erbjuder Ekholmsskolan fotbollsprofil. I anslutning till skolan finns konstgräsplan och vi kommer att samarbeta med föreningar i området.

Vi erbjuder även inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna har mer tid per vecka i matematik och naturorienterande ämnen.

Våra välutrustade lokaler i naturvetenskapliga ämnen bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
68.7
Värdegrund
Medelvärde
74.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
65.9
Elevinflytande
Medelvärde
52.2
Lokaler och mat
Medelvärde
63.4
Fritidsgård
Medelvärde
85.5
Fritid
Medelvärde
79.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Ekkälleskolan
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 242
  Årskurs 1: 28
  Årskurs 2: 27
  Årskurs 3: 47
  Årskurs 4: 28
  Årskurs 5: 40
  Årskurs 6: 23
  Årskurs F: 49
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Det här är en förenklad informationssida. Gå till skolans hemsida för mer information.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
80.6
Värdegrund
Medelvärde
83.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
83.8
Elevinflytande
Medelvärde
72.7
Lokaler och mat
Medelvärde
77.4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
82.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
84.3
Värdegrund
Medelvärde
87.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
87.2
Elevinflytande
Medelvärde
76.0
Lokaler och mat
Medelvärde
84.6
Fritidshem
Medelvärde
83.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Ekängens skolor
 • Område/stadsdel:  Ekängen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 524
  Årskurs 1: 74
  Årskurs 2: 76
  Årskurs 3: 82
  Årskurs 4: 75
  Årskurs 5: 83
  Årskurs 6: 68
  Årskurs F: 66
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Välkommen till Ekängens skolor
Våra skolor är belägna i en härlig miljö nära Roxen. Vi erbjuder trivsamma och ljusa lokaler anpassade för verksamheten.
Alla elever i Förskoleklass och årskurs 1går på Bärstadskolan och eleverna i årskurs 2-6 på Ekängsskolan.

Pedagogerna i skolan och på fritidshemmen skapar en trygg och stimulerande miljö, med varierande arbetssätt och olika undervisningsformer. Vi arbetar utifrån en helhetssyn av eleven och elevens behov.

Skolan arbetar kontinuerligt med att eleverna ska känna trygghet och studiero.
Det är viktigt att vi har en god gemenskap och ett gott arbetsklimat på och mellan våra skolor.
Vi arbetar för att eleverna ska känna sig sedda och att vi tror på deras förmåga. Vi arbetar för att skapa ett positivt och uppmuntrande klimat för lärande.

På skolorna finns ett elevhälsoteam bestående av skolledning, psykolog, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärande situation som möjligt för eleverna. Arbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

På promenadavstånd finns vår skolskog som används av såväl skola och fritidshem. Ett särskilt avtal ger oss rätt att använda skogens resurser lite utöver vad allemansrätten tillåter.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
78.1
Värdegrund
Medelvärde
80.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
77.5
Elevinflytande
Medelvärde
69.6
Lokaler och mat
Medelvärde
71.4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88.7
Fritid
Medelvärde
86.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
82.7
Värdegrund
Medelvärde
84.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
86.7
Elevinflytande
Medelvärde
78.9
Lokaler och mat
Medelvärde
78.7
Fritidshem
Medelvärde
81.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Elsa Brändströms skola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Inriktningar och profiler:  Språkinriktning
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 421
  Årskurs 7: 140
  Årskurs 8: 142
  Årskurs 9: 139
 • Årskurser: 4, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: Språkinriktning

Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
69.2
Värdegrund
Medelvärde
72.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
67.8
Elevinflytande
Medelvärde
57.8
Lokaler och mat
Medelvärde
65.5
Fritidsgård
Medelvärde
73.4
Fritid
Medelvärde
77.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Folkungaskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Inriktningar och profiler:  Musik, Dans, Science, Konst- och design
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 771
  Årskurs 4: 55
  Årskurs 5: 55
  Årskurs 6: 55
  Årskurs 7: 207
  Årskurs 8: 196
  Årskurs 9: 203
 • Årskurser: 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler:  Hem- o konsumentkunskap, Konst- och design, Musikproducent, Dans, Musik, Science

Beskrivning

Folkungaskolan ligger centralt i Linköping och består av grundskola och gymnasium. Årskurs 7-9 är sju- parallellt och där läser alla elever en profil eller inriktning. Profiler och inriktningar läsår 20/21:

Musik
Körsång är vårt arbetssätt och på konserter visar vi vad vi lärt oss. Vi framträder både i stora och mindre lokaler och sjunger då musik från olika genrer, allt från pop till klassiskt. En musikklass elev har minst fem musiklektioner i veckan.

Dansprofil
Tycker du om att använda kroppen som ditt uttrycksmedel och är dansintresserad? Då är Dansprofilen något för dig.
Här får du grundläggande dansutbildning i street, jazz och modern/nutida dans. Under lektionerna jobbar vi med teknik, koordination och koreografi.

Konst- och designprofil
Är du intresserad av skapande arbetet? Är du en kreativ person som vill utveckla din konstnärliga förmåga? Vill du fördjupa ditt kreativa skapande med gemensamma projekt mellan bild och slöjd? Få arbeta med egen design i olika material?

Science- Hållbar utveckling, inriktning
På Science- Hållbar Utveckling arbetar vi i projekt två pass i veckan där hållbar utveckling och de globala målen är i fokus. Naturvetenskap och samhällsvetenskap är vår grund. Vi undersöker hur man kan utveckla ett samhälle som är hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Hem- och konsumentkunskap, inriktning
Vill du lära dig skapa goda måltider som även är nyttiga och klimatsmarta? Vill du lära dig på vilket sätt våra val vid inköp av livsmedel och andra varor påverkar vår hälsa och ekonomi?

Musikproduktion inriktning
Vill du arbeta med professionell utrustning i studiomiljö och skapa låtar som bara du vet hur de ska låta. Är du intresserad av att spela i band där möjlighet ges att lära sig olika instrument, skriva text och arrangera låtar, uppträdande mm.

FAKTA
Profil/Inriktning:
Musik - årskurs 4 - 9
Dans och Science - årskurs 7 - 9
Adress: Folkungagatan 20
Telefonnummer: 013-20 77 00
Huvudman: Linköpings Kommun
Hemsida: www.folkungaskolan.se


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
68.1
Värdegrund
Medelvärde
72.1
Utveckling och lärande
Medelvärde
65.3
Elevinflytande
Medelvärde
55.7
Lokaler och mat
Medelvärde
64.9
Fritidsgård
Medelvärde
76.3
Fritid
Medelvärde
77.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.9
Värdegrund
Medelvärde
82.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
75.4
Elevinflytande
Medelvärde
64.5
Lokaler och mat
Medelvärde
72.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
79.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Fredriksbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 161
  Årskurs 1: 27
  Årskurs 2: 26
  Årskurs 3: 18
  Årskurs 4: 25
  Årskurs 5: 25
  Årskurs 6: 22
  Årskurs F: 18
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Med sitt natursköna läge utgör Fredriksbergsskolan en oas i Linköpings södra stadsdelar. Gröna områden, fria lekytor och närheten till naturen stimulerar och aktiverar barnen på ett hälsofrämjande sätt. Vid undervisning utomhus använder barnen alla sinnen samtidigt som inlärningen kopplas till något positivt.

På skolan är det nära till allt och alla. Barn och föräldrar vet att rektor, skolsköterska, bibliotek och andra nödvändiga delar av verksamheten finns i skolans lokaler. På Fredriksbergsskolan finns kompetent och engagerad personal som arbetar för att uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov.

Med stort engagemang och god gemenskap sprids värderingen om en skola för alla. På Fredriksbergsskolan samsas grundskola, RH-klasser, NP-klass och fritidshem, vilket förstärker ett öppet klimat och lär barnen att det är naturligt med mångfald. Personalen är mån om att barnen ska vara delaktiga i undervisning och planering, men även att relationen mellan barnen själva fungerar. Inget barn ska behöva stå utanför, därför finns det väl fungerande antimobbningsgrupp. I en trygg och naturnära miljö arbetar engagerad personal för ditt barns bästa.
Fredriksberg - naturligt nära!


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.6
Värdegrund
Medelvärde
77.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.8
Elevinflytande
Medelvärde
64.2
Lokaler och mat
Medelvärde
65.9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
90.7
Fritid
Medelvärde
79.2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
87.9
Värdegrund
Medelvärde
89.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
85.4
Elevinflytande
Medelvärde
83.8
Lokaler och mat
Medelvärde
83.0
Fritidshem
Medelvärde
92.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Frösunda Pandionskolan
 • Område/stadsdel:  Ekholmen
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 18
  Årskurs 5: 1
  Årskurs 6: 4
  Årskurs 7: 4
  Årskurs 8: 5
  Årskurs 9: 4
 • Årskurser: 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Albert Einstein (1879-1955)

Pandionskolan är en behandlingspedagogisk 1-9 skola för elever i behov av särskilt stöd. Vi vänder oss till grundskole- och grundsärskoleelever vars behov inte kan tillgodoses inom ordinarie skolverksamhet.

Vi har en lösningsfokuserad värdegrund där vi fokuserar på individens starka sidor och arbetar för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyckas.

Vi erbjuder en god utbildningsmiljö med små undervisningsgrupper och hög personaltäthet. Skoldagarna präglas av en tydlig struktur och en stor variation anpassat efter den enskilde elevens behov.

Personalen har god kompetens, samt lång erfarenhet av att arbeta med elever med beteendestörningar, socioemotionella svårigheter och neuropsykologiska diagnoser. Skolan präglas av stor flexibilitet och förmåga att hitta lösningar för att nå bättre måluppfyllelse.

För oss är ett nära samarbete med vårdnadshavare av avgörande betydelse. Vi har täta föräldrakontakter för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Pandionskolan har även stor erfarenhet av nätverksarbete och har över tid byggt upp ett stort kontaktnät inom socialförvaltning, polis, BUP, Barnrehabilitering och näringsliv.

Pandionskolan har ett aktivt värdegrundsarbete och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra kvalitet och metoder i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna att lyckas.

Som komplement till ordinarie undervisningen har skolan tillgång till en verkstad, ateljé, musikrum och ett fullt utrustat kök. Möjligheter till utomhuspedagogik finns även genom Pandion Omsorgs Naturkraft.

Pandion Omsorg AB erbjuder även handledning, coaching och bildterapi för skolpersonal, socialförvaltning och föräldrar samt utbildning inom COPE, Comet och ART.


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
74.9
Värdegrund
Medelvärde
82.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.0
Elevinflytande
Medelvärde
67.3
Lokaler och mat
Medelvärde
66.7
Fritidsgård
Medelvärde
81.2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Hagbyskolan
 • Område/stadsdel:  Vimanshäll
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 335
  Årskurs 1: 50
  Årskurs 2: 35
  Årskurs 3: 44
  Årskurs 4: 52
  Årskurs 5: 58
  Årskurs 6: 47
  Årskurs F: 49
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Höga förväntningar ger höga resultat!

Hagbyskolan är en F-6 skola med fritidshemsverksamhet som ligger vackert belägen i södra Linköping. Hagbyskolan har en skolgård som möjliggör lek, rörelse och naturupplevelser. Det finns goda förutsättningar att använda skolgården och närområdet för undervisning och fritidshemsverksamhet. Vi har även förmånen att ha Särskola på området, vilket är berikande och något vi alla värnar om.
En blandning av rutinerade och unga pedagoger samarbetar för att aktivt skapa ett positivt klimat i verksamheten. Tillsammans med eleverna utvecklar vi våra kunskaper och förmågor för att skapa storverk för oss själva och andra. Med fokus på kunskap, pedagoger med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.
Trygghet, respekt och ansvar är ledord för oss i skapandet av Hagbyandan. Med ett aktivt Friendsteam, närvarande vuxna och ett utökat antal rastvakter är vår målsättning att alla i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar och tillåts vara sig själva.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
77.3
Värdegrund
Medelvärde
80.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
77.5
Elevinflytande
Medelvärde
74.8
Lokaler och mat
Medelvärde
70.1
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
91.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
91.9
Värdegrund
Medelvärde
95.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
94.9
Elevinflytande
Medelvärde
89.0
Lokaler och mat
Medelvärde
90.0
Fritidshem
Medelvärde
89.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"