61 av 61 träffar matchar dina val
Harvestadsskolorna
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro/Harvestad
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 523
  Årskurs 1: 81
  Årskurs 2: 85
  Årskurs 3: 83
  Årskurs 4: 68
  Årskurs 5: 76
  Årskurs 6: 46
  Årskurs F: 84
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Himnaskolan
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 569
  Årskurs 1: 71
  Årskurs 2: 84
  Årskurs 3: 76
  Årskurs 4: 84
  Årskurs 5: 91
  Årskurs 6: 83
  Årskurs F: 80
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

MÅLET ÄR ATT ALLA SKALL TRIVAS
Himnaskolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem och ligger centralt placerad i Linghem med närhet till naturen. På skolan finns numera ett fokusbibliotek som är samordnat med Linghems folkbibliotek, vilket innebär tillgång till ett större utbud av litteratur och närmare samverkan mellan pedagoger och bibliotekarie. Skolan byggdes år 1974 och har väl utarbetade rutiner och traditioner samt stabil och kompetent personal. En omfattande till- och ombyggnad har skett, vilket innebär väl anpassade lokaler för vår verksamhet där modern teknik kan användas i arbetet mot högre måluppfyllelse. Fritids arbetar utifrån barnens ålder och mognad och ger barnen möjligheter att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga genom såväl styrda som spontana aktiviteter med utgångspunkt från barnens behov och egna önskemål. Utomhusaktiviteter finns som naturliga inslag både i skolan och på fritids.

Trygghet, kunskap och respekt är våra ledord och har under flera år arbetat med värdegrundsfrågor med målet att alla ska trivas och respektera varandra. Vårt elevhälsoteam är ett viktigt organ liksom vårt trygghetsteam som arbetar både förebyggande och direkt. På Himnaskolan finns en lång tradition av föräldrasamverkan bl a genom skolrådet där representanter för föräldrar, elevråd, personal och ledning träffas för att diskutera aktuella frågor om skola och fritids. Vi samverkar också med föreningslivet i vårt närområde.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.7
Värdegrund
Medelvärde
76.2
Utveckling och lärande
Medelvärde
75.6
Elevinflytande
Medelvärde
62.1
Lokaler och mat
Medelvärde
52.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
89.2
Fritid
Medelvärde
88.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
77.9
Värdegrund
Medelvärde
83.4
Utveckling och lärande
Medelvärde
79.6
Elevinflytande
Medelvärde
60.0
Lokaler och mat
Medelvärde
75.7
Fritidshem
Medelvärde
81.6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Hjulsbroskolan
 • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro/Harvestad
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 313
  Årskurs 1: 55
  Årskurs 2: 49
  Årskurs 3: 39
  Årskurs 4: 55
  Årskurs 5: 42
  Årskurs 6: 47
  Årskurs F: 26
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

KVALITÉ - KREATIVITET - LUST OCH GLÄDJE
- INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
ÄR VÅRA LEDSTJÄRNOR

Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

Vi uppnår en hög måluppfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete. Vi använder portfolio i både år F-6 och på fritidshemmen, för att få ökad tydlighet i målen.

Vi satsar på vår IT-pedagog och utvecklar IT-användningen som pedagogiskt verktyg för lärarna. Vi använder lärplattformen fronter för information, dokumentation och pedagogiskt arbete med eleverna.

Sedan 2010 har skolan ett fokusbibliotek. Bibliotekarien arbetar tillsammans med personalen för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. Vårt bibliotek har två år i rad utsetts till ett Skolbibliotek i världsklass.

Mångfaldsarbetet har sin utgångspunkt i samarbetet med Vectilza Pamatskola i Lettland.

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Skolskogen och skolgården ger oss möjlighet för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter till naturstudier.

Fritidshemmens erfarna personal arbetar åldersblandat upp till och med år 3. Elever i år 3 har ett eget fritidshem för att erbjuda dem mer åldersanpassade aktiviteter. Fritidspersonalen ansvarar även för rastverksamhet.


Internationella Engelska Skolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Inriktningar och profiler:  Internationalisering och språk
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 712
  Årskurs 3: 2
  Årskurs 4: 117
  Årskurs 5: 122
  Årskurs 6: 122
  Årskurs 7: 122
  Årskurs 8: 116
  Årskurs 9: 111
 • Årskurser: 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: Internationalisering och språk

Beskrivning

Mitt i centrala Linköping finns Internationella Engelska skolan. Skolan har idag ca 730 elever från årskurs 4 till årskurs 9.

Undervisningen i årskurs 4-9 bedrivs till 50% på engelska, framför allt i ämnena matematik, no och estetämnena (bild, slöjd, idrott, musik). Dessa lärare har språket som modersmål vilket betyder att engelskan är på en hög nivå. Detta gäller även för våra språklärare i engelska och de moderna språken (tyska, franska och spanska) - lärarna har språket som modersmål vilket bidrar till att undervisningen ligger på en hög kvalitet.

På skolan kan du som är extra duktig i ämnet matematik också få ytterligare utmaningar. Dels sker undervisningen på engelska samtidigt som lärarna har höga förväntningar och ställer höga krav på dig som elev. Vi har lärare som arbetar med elever som behöver ytterligare utmaningar - sk advanced maths groups.

Vi använder oss av Schoolsoft för personal, föräldrar och elev (en internetbaserad lösning där du som föräldrar kan följa ditt barns närvaro, betyg, läxor, matriser, schema, provresultat etc), vi följer den svenska läroplanen och de svenska kursplanerna.

För oss är elevens välbefinnande i fokus. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan. Eleverna har även ett fritidsrum att spendera sina raster i.

Vi erbjuder läxhjälp fyra dagar i veckan samt extra aktiviteter i form av fotboll, pingisklubb, volleyboll, kör, teaterklubb etc.

Om du önskar att bli elev hos oss på Internationella Engelska skolan behöver du ställa dig i kö hos oss. Detta gör du enklast genom en anmälan på vår hemsida.

Välkomna till Internationella Engelska skolan i Linköping.
Mer information hittar ni på vår hemsida: https://linkoping.engelska.se/


Jensen grundskola
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 59
  Årskurs 6: 10
  Årskurs 7: 16
  Årskurs 8: 22
  Årskurs 9: 11
 • Årskurser: 6, 7
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

JENSEN grundskola Linköping är en skola med årskurserna 6-9. Skolan som ligger mitt i centrala Linköping har många elever från innerstaden. Närheten till centralstationen innebär att flera elever från närliggande kommuner har valt oss.

JENSEN grundskola är en skola för elever som värdesätter studierna i fokus. Vi arbetar med traditionell, lärarledd undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever och jobbar med modeller för att varje elev ska uppnå sin fulla potential.


Kungsbergsskolan
 • Område/stadsdel:  Innerstaden
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 248
  Årskurs 1: 38
  Årskurs 2: 44
  Årskurs 3: 40
  Årskurs 4: 29
  Årskurs 5: 23
  Årskurs 6: 20
  Årskurs F: 54
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Kungsbergsskolan finns just nu på Anders Ljungstedts gymnasium och kommer samverka med Arenaskolan kring lokaler och schemaläggning. Resultatet av skolvalet avgör i vilken utsträckning och hur samverkan kommer att se ut inför läsåret 2016/17. Kungsbergsskolans idrottsprofiler kommer att tillhöra Arenaskolan from läsåret 2016/17.

Kungsbergsskolan vision är följande:
Kunskap - Vi arbetar med Bedömning för lärande, vilket bland annat betyder tydliga mål, kopplat till undervisning och bedömning.

Trygghet och studiero - Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero då det är grunden för framgångsrikt lärarande.

Delaktighet och samverkan - Vi arbetar för att elever och föräldrar ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet och utbildning genom aktivt elevrådsarbete och kontinuerliga föräldrarådsmöten

För mer information besök Kungsbergsskolans hemsida: www.linkoping.se/kungsbergsskolan


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.7
Värdegrund
Medelvärde
73.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
71.9
Elevinflytande
Medelvärde
66.9
Lokaler och mat
Medelvärde
62.4
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
88.3
Fritid
Medelvärde
87.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Kunskapsskolan Linköping
 • Område/stadsdel:  Ekkällan
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 190
  Årskurs 4: 7
  Årskurs 5: 22
  Årskurs 6: 17
  Årskurs 7: 40
  Årskurs 8: 53
  Årskurs 9: 51
 • Årskurser: 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Grundtanken med Kunskapsskolan är att alla elever ska nå längre än de själva tror är möjligt. Hos oss ska eleverna känna sig trygga och bli inspirerade att lära sig nya saker. I en skolmiljö där varje elev får vara sig själv skapar vi en skola med hög trivsel där eleverna utvecklas.

På Kunskapsskolan ser vi till att alla elever kan fokusera på sina studier. Med hjälp av skickliga lärare, tydliga processer och ordningsregler skapar vi en undervisning som genomsyras av lärande och studiero. Vi följer upp varje elevs resultat och agerar snabbt om vi märker att någon är på väg att missa sina mål eller behöver hjälp och stöd. Det leder till att en hög andel av våra elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen.

Våra lärare är alltid närvarande och spenderar mycket tid tillsammans med sina elever. Varje vecka har eleverna ett coachande samtal med sin handledare där de sätter mål, planerar och utvärderar sitt arbete. Våra elever blir självständiga, lär sig känna tillit till sin förmåga och hittar sin egen drivkraft.


Kvinnebyskolan
 • Område/stadsdel:  Kvinneby
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 300
  Årskurs 1: 39
  Årskurs 2: 52
  Årskurs 3: 33
  Årskurs 4: 51
  Årskurs 5: 45
  Årskurs 6: 33
  Årskurs F: 47
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Trygghet - Hälsa - Lärande

I lugn miljö skapas fria tankar
Som elev på Kvinnebyskolan har man skogen inpå knuten. Den avslappnade atmosfären bjuder in till lek och lektioner i det fria. Därför har skolans lugna och fina läge i närheten av Stångån i södra delen av Linköping stor betydelse. Den erfarna personalen använder sig av väl beprövad pedagogik, samt ny teknik i form av lärplattor som möjliggör lärande både i klassrummet och utomhus. Detta inspirerar och stimulerar eleverna till goda resultat.

Ökat inflytande ger ökad kunskap
Vi satsar på god kunskapsutveckling, en trygg miljö och elevinflytande. De vuxna på skolan samverkar och vi strävar alla mot en tydlig gemensam målbild. Det bidrar till en utvecklande och trygg miljö. Som representant i elevrådet får man vara med och bestämma. Genom den individuella utvecklingsplanen får varje elev verkligt inflytande över sitt lärande på Kvinnebyskolan.

"Alla barn ska bil sitt bästa jag."


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
72.8
Värdegrund
Medelvärde
77.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
73.0
Elevinflytande
Medelvärde
61.6
Lokaler och mat
Medelvärde
61.5
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
83.4
Fritid
Medelvärde
82.1
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
86.0
Värdegrund
Medelvärde
89.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
86.8
Elevinflytande
Medelvärde
79.6
Lokaler och mat
Medelvärde
80.1
Fritidshem
Medelvärde
87.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Lillgårdsskolan
 • Område/stadsdel:  Berga
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 205
  Årskurs 1: 28
  Årskurs 2: 36
  Årskurs 3: 29
  Årskurs 4: 27
  Årskurs 5: 35
  Årskurs 6: 23
  Årskurs F: 27
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Lillgårdsskolan är en F-6 skola som har drivits som friskola sedan 1993. Alla föräldrar som har barn på skolan är medlemmar i vår föräldraförening. Genom skolans stiftelse, äger och ansvarar föräldrarna för driften av skolan. Det finns dock inte något privat ägande eller vinstintresse. Barn bereds plats enligt syskonförtur och närhetsprincip. För Er som önskar skolbarnomsorg erbjuds morgon och eftermiddagsfritids.

Vi vill erbjuda en trygg och småskalig miljö där alla känner alla. Vi har ambitionen att vara den lilla skolan med gott om utrymme. Därför har Lillgårdsskolans lokaler utökats och förbättrats genom åren.

Vår pedagogiska grundidé är att verksamheten skall genomsyras av:
GLÄDJE KUNSKAPANDE TRYGGHET FANTASI FRAMTIDSTRO
Skolan har en etablerad och uppmärksammad arbetsmodell för tematiskt arbete. Det musiska lärandet ges extra utrymme i vårt kunskapande men viktigast är goda kunskaper i basämnena.

Mer information finns på vår hemsida:
www.lillgardsskolan.se

VÄLKOMMEN!


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
76.1
Värdegrund
Medelvärde
82.7
Utveckling och lärande
Medelvärde
76.7
Elevinflytande
Medelvärde
68.4
Lokaler och mat
Medelvärde
68.8
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
90.3
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
91.0
Värdegrund
Medelvärde
92.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
88.6
Elevinflytande
Medelvärde
85.7
Lokaler och mat
Medelvärde
89.6
Fritidshem
Medelvärde
94.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Linghemsskolan
 • Område/stadsdel:  Linghem
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 222
  Årskurs 7: 77
  Årskurs 8: 77
  Årskurs 9: 68
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Vill du att ditt barn ska gå på en trygg skola utanför centralorten Linköping? Vill du att ditt barn ska gå på den skola i Linköping som har en bra utvecklingen för att få eleverna behöriga till ett nationellt gymnasium? Vi finns 6 minuter med pendeltåg från resecentrum. Linghemsskolan är en trygg landsbygdsskola med närhet till idrottsanläggningar, bad och vacker natur.

Vi vill att alla elever ska få en allsidig utbildning och en bra vägledning mot framtida gymnasiestudier. Vi investerar och vårdar goda relationer mellan varandra och arbetar aktivt med att stötta elever samt berömma och utmana dem. Kommunikation och samarbete med hemmen är viktigt för oss som arbetar på skolan.

Hög måluppfyllelse, trygghet, glädje och kommunikation är ledord för Linghemskskolan.