61 av 61 träffar matchar dina val
Ljungsbro skola
 • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
 • Inriktningar och profiler:  Idrott, Innebandy, Matematik, Musik, NO, Konst- och design
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Antal elever: 511
  Årskurs 1: 55
  Årskurs 2: 39
  Årskurs 3: 50
  Årskurs 4: 33
  Årskurs 5: 34
  Årskurs 6: 40
  Årskurs 7: 83
  Årskurs 8: 61
  Årskurs 9: 93
  Årskurs F: 23
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler:  Hästsport, Idrott, Matematik, Musik, NO, Språk, Hantverk och design

Beskrivning

Ljungsbro skola erbjuder fräscha lokaler och en modern studiemiljö. Fritidsgården och biblioteket är en central plats där elever och personal umgås tillsammans.
Vi är en skofri skola, som hjälper till att skapa en lugn och trivsam atmosfär.

Vår verksamhet organiseras kring arbetslag, ett per årskurs samt IVAS-grund. I möjligaste mån har klasserna sin egen hemvist; lektionssalar i form av hemklassrum, elevskåp och lärararbetsplatser ligger samlade. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever.

För att ytterligare bidra till trygghet finns vårt trygghetsteam som arbetar för en positiv anda. Fritidsgården och dess personal, som även finns på plats dagtid, kan på ett unikt sätt verka för ett helhetsperspektiv på "hela eleven", något som är en viktig del för att uppnå vår vision.

Vi har även ett väl utbyggt elevhälsoteam, som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV, logoped, specialpedagog och speciallärare.

Med våra olika inriktningar (skolans och elevens val) exempelvis Natur och Matematik, Hantverk och Design, Hästsport och Språk vill vi ge eleverna möjlighet till fördjupning i något av sina intressen. Här får de varje vecka chansen att utvecklas i ämnena.

Delaktighet är viktigt på en skola och hos oss kan du påverka din skolgång genom engagemang i t ex elevrådet eller biblioteksrådet och därmed bidra med viktiga inslag i din skolgång.

Vår vision är att Genom utmaningar, nyfikenhet och goda relationer vill vi lära oss mer!


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
67.4
Värdegrund
Medelvärde
69.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
66.1
Elevinflytande
Medelvärde
58.6
Lokaler och mat
Medelvärde
59.5
Fritidsgård
Medelvärde
82.2
Fritid
Medelvärde
75.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
78.6
Värdegrund
Medelvärde
80.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
80.7
Elevinflytande
Medelvärde
64.4
Lokaler och mat
Medelvärde
72.3
Fritidshem
Medelvärde
83.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Malmslättsskolan Kärna
 • Område/stadsdel:  Malmslätt
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 618
  Årskurs 1: 88
  Årskurs 2: 81
  Årskurs 3: 76
  Årskurs 4: 109
  Årskurs 5: 87
  Årskurs 6: 102
  Årskurs F: 75
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Vår Vision

Vi vill att eleverna, när de lämnar Malmslättsskolan Kärna, gör det med bra självförtroende
och en positiv tro på sin förmåga att lära sig, reflektera och tänka nytt.
Eleverna ska kunna se tillbaka på sin tid i skolan med glädje
och uppleva att de har en god kunskapsgrund.

Vi förverkligar vår vision genom att:
- Kunskapsmålen är väl kända
- De sociala målen är väl kända
- Eleverna är delaktiga i sin lärprocess
- Bedömning och återkoppling är en naturlig del i
lärprocessen.
- Vi har höga förväntningar på eleverna

Hur lever och levererar vi våra
värderingar i vardagen?
Ett delat ledarskap skapar möjligheter att fokusera på verksamhetens övergripande inriktning och utveckling.
Vårt ledarskap kännetecknas av en stor tilltro till personalens förmåga och kompetens att undervisa och ständigt förbättra
elevernas resultat.

På Malmslättsskolan Kärna tycker vi att ett gott ledarskap innebär:
- Omtanke
- Motivation
- Formella och informella samtal för ökad
delaktighet
- Verksamhetsbesök för nytänkande och utveckling
- Leda arbetslagen med hjälp av arbetslagsledarna
- En tydlig organisation
- Delegering av ansvar i organisationen
- Konsekvens mellan ord och handling

Vi strävar efter en arbetsplats med/där:
- Gemensamma mål där alla arbetar tillsammans
- Ett gemensamt förhållningssätt
- Respekt och hänsyn för både sig själv och andra
- Ett tillåtande klimat som uppmuntrar individen
- Delaktighet och samverkan
- Insikten om vikten av att olika kompetens värderas och tillvaratas
- Ett ledarskap med tydliga roller, ansvar och gränssnitt
- Utbildning och livslångt lärande ses som en självklarhet
- Medarbetare som är väl informerade

Arbetet på Malmslättsskolan Kärna, är ett lagarbete där vi är
beroende av varandra och alla bidrar med det
man är bra på!


Jens Rosenqvist
Rektor åk 7-9

Monica Långström
Rektor F-6, fritidshemmen


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
72.4
Värdegrund
Medelvärde
74.8
Utveckling och lärande
Medelvärde
72.0
Elevinflytande
Medelvärde
60.4
Lokaler och mat
Medelvärde
61.7
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
87.1
Fritid
Medelvärde
84.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
84.9
Värdegrund
Medelvärde
87.1
Utveckling och lärande
Medelvärde
84.8
Elevinflytande
Medelvärde
74.7
Lokaler och mat
Medelvärde
80.5
Fritidshem
Medelvärde
89.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Malmslättsskolan Tokarp
 • Område/stadsdel:  Malmslätt
 • Inriktningar och profiler:  Idrott, Matematik, Musik, NO, SO
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 298
  Årskurs 7: 111
  Årskurs 8: 81
  Årskurs 9: 106
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler:  Bild/slöjd, Idrott, Matematik, Musik, NO, SO, Programmering

Beskrivning


Malmslättsskolan åk 7- 9 är en skola där aktuell forskning och beprövad erfarenhet från Kärna skola och Tokarpsskolan möts i en nyrenoverad och modern skola under det nya namnet Malmslättsskolan.
Vi arbetar efter vår vision, "där alla elever får lyckas".
Som elev på Malmslättsskolan kommer du därför utmanas varje dag i olika uppdrag.
KUNSKAP
- Du ges utmaningar att kunskapsmässigt utvecklas oavsett förutsättningar, av behöriga och kompetenta lärare.
- Du har väl kända och realistiskt höga förväntningar på dig att lyckas i skolan.
- På Malmslättsskolan jobbar vi utifrån ett inkluderande arbetssätt för att alla ska ges möjlighet att utvecklas på sin nivå.
PERSONLIG och SOCIAL UTVECKLING
- Du ska alltid kunna känna dig trygg när du är i skolan. Vi arbetar aktivt tillsammans med elevskyddsombud och elevråd för att skapa trygghet på skolan. Det finns alltid känd personal tillhands som stöd.
- Du får möjligheter att stärka dig själv som individ och i samarbete med andra. Malmslättsskolan har även en elevhälsovård som kan stötta dig i din personliga situation.
NYFIKENHET
- Du ges möjlighet till att fördjupa dig i den inriktning som du är intresserad av.
- Dina lektioner innehåller många olika undervisningsformer och arbetsmetoder. Vi har även ett fokusbibliotek med utbildad bibliotekarie.

När du söker till Malmslättsskolan gör du ett val av en inriktning utifrån ditt intresse.
Inriktningar åk 7-9 att välja mellan är följande.

Idrott- och hälsainriktning med fokus på idrott, hälsa och ledarskap
NO- och miljöinriktning med fokus på naturorientering och hållbart samhälle
Estetisk inriktning med fokus att uppleva, skapa konst med bilder, musik och slöjd
Media- och samhällsinriktning med fokus kring förståelse av människor och hur vi påverkas av samhället och de sociala medierna

Inriktningarna arbetar utifrån ett entreprenöriellt lärande, i samarbete med det lokal näringslivet. Det ger dig möjlighet att utveckla din nyfikenhet och kreativitet
Vi hälsar ALLA välkomna till Malmslättsskolan


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
60.5
Värdegrund
Medelvärde
62.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
60.7
Elevinflytande
Medelvärde
46.5
Lokaler och mat
Medelvärde
53.3
Fritidsgård
Medelvärde
71.7
Fritid
Medelvärde
71.2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Norrbergaskolan
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1
 • Område/stadsdel:  Sturefors
 • Antal elever: 69
  Årskurs 1: 19
  Årskurs F: 50
 • Årskurser: F
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

EN NY SKOLA MED MÖJLIGHET ATT VÄXA
Norrbergaskolan startar upp till hösten 2018 och tillhör rektorsområde Vist skola. Skolan är helt nybyggd och har moderna ljusa lokaler med stora fönsterpartier samt en inspirerande skolgård.

Norrbergaskolan är en flexibel förskola/skola och lokalerna kommer under de första läsåren delas med förskolan. Vår målsättning är att samverkan kommer att kunna ske över gränserna. Norrbergaskolan är tänkt som en F-3 skola.


Maximalt lärande, likvärdighet och lust att lära
Vi kommer aktivt arbeta med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Den engagerade personal som kommer att bygga upp Norrbergaskolan har som målsättning att kunna möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev kommer att utvecklas så långt som möjligt.

I förskoleklassen har vi stort fokus på trygghet och trivsel. Vi kommer skapa rutiner för vår nya skola tillsammans med eleverna och skapa en skön atmosfär för lärande.

Välkomna till oss på Norrbergaskolan, en del av Vist skola.


Nya Munken
 • Område/stadsdel:  Johannelund
 • Utförare:  Fristående
 • Årskurser:  7, 8, 9
 • Antal elever: 560
  Årskurs 7: 192
  Årskurs 8: 191
  Årskurs 9: 177
 • Årskurser: 7, 8, 9
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Det ska kännas bra att gå till skolan! På Nya Munken gör vi allt vi kan för att din skoldag ska bli så bra som möjligt. Därför jobbar vi i små klasser i trivsamma lokaler. Maten, som tillagas av våra egna kockar, brukar vara extra uppskattad.

Våra lärare bryr sig och gör sitt absolut bästa för att du som elev ska ha det bra och utvecklas. Våra medarbetare strävar alltid efter att du ska känna dig motiverad och trivas. Ämnesnivå och kompetens är hög. Vi vet att våra elever får en utbildning som gör dem väl förberedda inför framtiden. Vi arbetar utifrån läroplanen, långsiktigt och med hänsyn till varje elevs individuella potential.

Det är viktigt att eleverna trivs i och utanför klassrummet. För att varje elev ska känna sig trygg finns det alltid någon vuxen på skolan att prata med. På vår fritidsgård kan du hänga med kompisar, spela spel och titta på film.
Vi på Nya Munken vill också ha en nära kontakt med dig som förälder. För oss är det viktigt att du känner dig delaktig. Du ska vara säker på att ditt barn får en bra grund att stå på i livet.


Grundskola, årskurs 7-9 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
71.2
Värdegrund
Medelvärde
73.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
68.0
Elevinflytande
Medelvärde
56.1
Lokaler och mat
Medelvärde
68.7
Fritidsgård
Medelvärde
80.9
Fritid
Medelvärde
84.7
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 7-9 2019"
Nya Rydsskolan
 • Område/stadsdel:  Ryd
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 282
  Årskurs 1: 49
  Årskurs 2: 42
  Årskurs 3: 48
  Årskurs 4: 35
  Årskurs 5: 34
  Årskurs 6: 22
  Årskurs F: 52
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Nya Rydsskolan är en modern, målstyrd, helt nyrenoverad, ljus skola med ändamålsenliga salar för ämnesstudier. Skolans lokaler återinvigs i januari 2014.
Lärarna är engagerade, behöriga och välutbildade. Deras främsta arbetsuppgift är att se till att du som elev når kunskapsmålen. Trygghet och arbetsro är viktigt och därför möts du alltid av personal på dina raster, du är sedd både ute och inne! Hos oss får du en mentor som har koll på dig och din skolgång! Ni samtalar varje vecka om din skolsituation.
Hos oss är alla lika viktiga och lika mycket värda, men alla har olika erfarenheter, färdigheter, talanger och behov. Det har vi tagit fasta på. Vi möter våra elever och föräldrar på rätt nivå med respekt, öppenhet och engagemang.
Vi samarbetar med Linköpings universitets studenter för att nå högre måluppfyllelse och för att skapa intresse för fortsatta studier.
Hos oss får du stora möjligheter att lyckas med din utbildning!


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
73.0
Värdegrund
Medelvärde
72.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
75.3
Elevinflytande
Medelvärde
61.3
Lokaler och mat
Medelvärde
69.9
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
78.7
Fritid
Medelvärde
80.6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
86.7
Värdegrund
Medelvärde
86.6
Utveckling och lärande
Medelvärde
88.6
Elevinflytande
Medelvärde
73.9
Lokaler och mat
Medelvärde
83.0
Fritidshem
Medelvärde
91.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Nygårdsskolan
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3
 • Antal elever: 258
  Årskurs 1: 49
  Årskurs 2: 63
  Årskurs 3: 71
  Årskurs F: 75
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Lust att lära - möjlighet att lyckas.

Skolan är tydligt flerspråkig där barnperspektivet är utgångspunkten i alla lägen.

Välutbildad och engagerad personal med eleven i centrum skapar goda förutsättningar för:

- Ett maximalt, likvärdigt och lustfyllt lärande.
- Trygghet och arbetsro.

Skolan präglas av ett gott samarbete för elevens bästa och av att skapa goda förutsättningar för barns utveckling. Skolan har en härligt internationell touch och mångfalden berikar skolans vardag.

Personalen har god kompetens och består av olika yrkesgrupper som kompletterar varandra för att tillgodose elevernas olika behov.

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, speciallärare, kurator, logoped och psykolog.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
78.5
Värdegrund
Medelvärde
78.0
Utveckling och lärande
Medelvärde
82.1
Elevinflytande
Medelvärde
73.9
Lokaler och mat
Medelvärde
66.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
87.0
Fritid
Medelvärde
83.6
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
82.4
Värdegrund
Medelvärde
83.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
86.5
Elevinflytande
Medelvärde
73.9
Lokaler och mat
Medelvärde
75.3
Fritidshem
Medelvärde
84.2
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Nykils skola
 • Område/stadsdel:  Nykil
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 166
  Årskurs 1: 29
  Årskurs 2: 24
  Årskurs 3: 24
  Årskurs 4: 21
  Årskurs 5: 20
  Årskurs 6: 19
  Årskurs F: 29
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

GENOM LEKEN SKAPAS KRAFT
Nykils skola är en F-6-skola med välutbildad pedagogisk personal. Vi sätter lärande, kunskap och trygghet i centrum. Förskoleklassen är ett förberedande år inför skolstarten med fokus på barnens språkutveckling, matematik och sociala färdigheter.

Skolan har en hälsoinriktning. Detta innebär att eleverna har mer idrott och rörelse på schemat och eleverna har även idrott i förskoleklass.
Skolan har närhet till natur vilket innebär att vi arbetar aktivt med Our School Garden, ett EU-projekt där vi samverkar med sju andra europeiska länder. Vi har även kontinuerligt arbet med lantbrukare, närmiljö och skogen. Vi besöker gårdar, arbetar i skogen och samverkar med närområdet.
Som en del av skolans arbete pågår KNUT (Kunskap, Naturvetenskap, Utveckling, Teknik)-projektet från förskolan tll år 9.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
67.6
Värdegrund
Medelvärde
73.5
Utveckling och lärande
Medelvärde
66.3
Elevinflytande
Medelvärde
63.1
Lokaler och mat
Medelvärde
61.1
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
86.8
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
83.4
Värdegrund
Medelvärde
87.3
Utveckling och lärande
Medelvärde
82.5
Elevinflytande
Medelvärde
71.5
Lokaler och mat
Medelvärde
81.3
Fritidshem
Medelvärde
87.5
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Rappestad skola
 • Område/stadsdel:  Vikingstad
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3
 • Antal elever: 89
  Årskurs 1: 22
  Årskurs 2: 25
  Årskurs 3: 22
  Årskurs F: 20
 • Årskurser: F, 1, 2, 3
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

RAPPESTAD SKOLA – DÄR DITT BARN SYNS
Barnen syns
Rappestad skola ligger i lantlig miljö med natur på nära håll. Vi strävar efter att eleverna ska känna att vi ser och bryr oss om dem. Vi har få elever i klasserna och vi arbetar aktivt med att demokratiskt lyssna på dem. Det tror vi bidrar till att utveckla elevernas trygghet och kunskap. Husmor serverar mat i en trivsam miljö som inspirerar till bra matvanor.

Relationer över gränserna
Eleverna ska känna trygghet i klassrummet och på skolgården, relationerna mellan vuxna och barn är nära och vi ser förskola, skola och fritids som en helhet där samverkan är nyckeln till framgång. Utbildad personal arbetar i verksamheterna vilket skapar trygghet, kontinuitet och goda relationer. På denna trygga plattform får barnen utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Språket i fokus
I förskoleklass arbetar vi med att utveckla barnens språk och lägger stor vikt vid den sociala utvecklingen med utgångspunkt i leken. Vi tror att glädje bidrar till nyfikenhet och viljan att lära. Vi rimmar, sjunger, idrottar och har matematik i skogen. Barnen säger: ”Vi lär oss viktiga saker!”. Välkommen till skolan där ditt barn syns!


Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
85.6
Värdegrund
Medelvärde
85.8
Utveckling och lärande
Medelvärde
84.6
Elevinflytande
Medelvärde
79.2
Lokaler och mat
Medelvärde
80.9
Fritidshem
Medelvärde
90.4
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"
Rosendalsskolan
 • Område/stadsdel:  Skäggetorp
 • Utförare:  Kommunal
 • Årskurser:  F, 1, 2, 3, 4, 5
 • Antal elever: 427
  Årskurs 1: 78
  Årskurs 2: 75
  Årskurs 3: 81
  Årskurs 4: 58
  Årskurs 5: 52
  Årskurs F: 83
 • Årskurser: F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Inriktningar och profiler: 

Beskrivning

Rosendalsskolan är en F-5 skola belägen i Skäggetorp. Verksamheten har ca 340 elever och 60 personal som arbetar í skolan åk 1-5, i förskoleklass, i vår internationella klass samt på våra tre fritidshem. På fritidshemmen går eleverna i åldersblandade grupper med elever från förskoleklass till åk 3. Rosendalsskolan har även en öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4-5.
All personal i verksamheten arbetar aktivt med att utveckla språket för varje elev genom t.ex. genrepedagogik och elevers förförståelse. I verkamheten pågår ett mycket aktivt arbete för att höja varje elevs måluppfyllelse i alla skolämnen. Varje elev har en individuell utvecklingsplan och alla elever får skriftliga omdömen två gånger/ läsår.
Ett annat viktigt arbete på Rosendalsskolan handlar om att varje elev ska vara trygg i verksamheten, att varje elev tar ansvar och visar andra respekt. Att bemöta alla människor på ett positivt sätt är en naturlig och viktig del av vardagen.
Alla lärare i skolan är behöriga.
Vi har tre förskoleklasser på skolan med välutbildad personal. Alla förskoleklasser arbetar mycket aktivt för att skapa stor språklig medvetenhet hos alla barn genom t.ex. Bornholmsmodellen. Lekens roll är central i all förskoleklassverksamhet.
Det talas många språk på vår skola och detta ger skolan en internationell prägel. Modersmålsundervisning och stidiehandledning är viktiga delar i undervisningen.
Rosendalsskolan är en enskild kommunal skola, vilket innebär att vi är oberoende av de områden som kommunen är indelad i. Vi har också en styrelse på skolan som är rådgivande.


Grundskola, årskurs 4-6 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
79.2
Värdegrund
Medelvärde
82.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
81.8
Elevinflytande
Medelvärde
70.3
Lokaler och mat
Medelvärde
68.3
Öppen fritidsverksamhet
Medelvärde
94.5
Fritid
Medelvärde
83.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 4-6 2019"
Grundskola, årskurs 2-3 2019
Helhetsomdöme
Medelvärde
90.7
Värdegrund
Medelvärde
93.9
Utveckling och lärande
Medelvärde
91.7
Elevinflytande
Medelvärde
88.7
Lokaler och mat
Medelvärde
83.8
Fritidshem
Medelvärde
91.0
Se hela undersökningen "Grundskola, årskurs 2-3 2019"